Møtedokument

Kommunar skal presentere aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Relevante saksdokument skal vere sendt frå kommunen som tingar planforum 11 dagar før møta. Dei vil fortløpande bli publiserte i menyen under.