Sensur

Når er eksamensresultatet klart?

  • Munnleg og munnleg-praktisk eksamen: Du får opplyst kva karakter du har fått når eksamen er ferdig. Du skal kvittere for at du har motteke karakter og munnleg grunngjeving.
  • Skriftleg eksamen: Om våren er karakterane frå skriftleg eksamen klare i siste del av juni, om hausten i starten av januar. 

Klage på eksamensresultatet

Her kan du lese om korleis du kan klage på eksamensresultatet.

Dokumentasjon

Registrerte karakterar på Vigo. 

Du kan sjekke dine registrerte karakterar på Vigo sine sider. Her vil du finne informasjon om den videregåande opplæringa di som er registrert i VIGO-systemet:

Lenke til karakterar i Vigo

Merk! Det tek noko tid etter at du mottek resultatet frå privatisteksamen i siste termin, til karakterane blir registrert i Vigo. 

Når treng du ikkje å bestille kompetansebevis?

Du treng ikkje å bestille kompetansebevis frå privatisteksamen om du har fått vitnemål frå ein offentleg skule tidlegare.

Viss du har fått vitnemål tidlegare, må du ta kontakt med skulen som skreiv ut vitnemålet. Skulen vil kunne oppdatere vitnemålet ditt med nye fag eller forbetring av fag/påbyggsfag.

Når treng du å bestille kompetansebevis?

1) Dersom du treng kompetansebevis frå hausteksamen 2021 eller frå tidlegare eksamensperiodar, kan du bruke skjemaet på denne siden. I merknadsfeltet må du fylle ut om du treng kompetansebevis frå hausten 2021 eller frå tidlegare periodar.

2) Viss du har vitnemål frå ein friskule eller skular i Nordland og Trøndelag, og har tatt privatisteksamen i Vestland, treng du kompetansebevis.