Kompetansebevis frå våreksamen 2020

Dersom du treng kompetansebevis frå eksamen våren 2020, kan du ta kontakt med oss. Alle kompetansebevis som er bestilt er sendt i posten.

Har du allereie eit vitnemål frå ein vidaregåande skule?

Om du allereie har vitnemål frå ein offentleg vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune, treng du ikkje kompetansebevis. Skulen har tilgang til resultata dine i sine system. Om du har vitnemål frå ein friskule, må du ha ha kompetansebevis.Ta kontakt med skulen din og bed dei om å oppdatere vitnemålet.

Du har ikkje vitnemål, men fullfører vg3 som privatist

Dersom du var elev på vg3 på ein skule i Vestland fylkeskommune og ikkje besto alle fag og difor fullfører som privatist, skal du ta kontakt med skulen din. Skulen har tilgang til resultat frå privatisteksamen i sine system og kan skrive vitnemål til deg.

Treng du kompetansbevis frå tidlegare periodar

Send e-post til eksamen@vlfk.no om kva for eksamenar du treng, namn, fødelsdato og postadresse.