ipad informasjonsside

Elevar som går i tilrettelagte grupper (HTA/HTH) kan frå og med hausten 2020 bestille fylkessubsidierte iPad gjennom elev-PC-ordninga. Fylgjande modell vert tilboden via Komplett.no:

iPad (2019) 128GB WiFi stellargrå (WiFi, 7.gen, 10.2" Retina-skjerm (2160x1620), Touch ID)

Tilbodet er foreløpig ikkje tilgjengeleg direkte i nettbutikken og løysinga krev difor at føresette opprettar ein brukarkonto hjå Komplett.no og deretter tek kontakt med sin skule dersom dei ynskjer å bestille iPad.

Eigenandelen for kjøp av den tilbodne modellen i ordninga er 2000,-
Nedanfor fylgjer rutine for bestilling:

  • Føresette/elevar over 18 år (med tilgang til Bank-ID) opprettar ein standard brukarkonto hjå Komplett.no kor dei oppgjev namn og leveringsadresse. Ved fullført registrering vil det også ha vorte oppretta eit automatisk kundenummer som nyttast vidare i prosessen.
  • Føresette/elev kontaktar skulen og melder inn sitt ynskje om å kjøpe iPad saman med opplysningar om sitt kundenummer hjå Komplett.no
  • Skulen vidareformidlar bestillinga til Komplett.no ved hjelp av kundenummeret til føresette/elev, og iPaden vert deretter sendt direkte til heimeadressa føresette/elev har registrert hjå Komplett.no saman med faktura for kjøpet.
  • Pålydende fakturabeløp (eigenandel) for iPaden er 2000,- inkl. frakt.

(Det er viktig at kundenummeret som vert oppretta hjå Komplett.no tilhøyrer ein person over 18 år i samband med at det skal sendast ut faktura for kjøpet)

For spørsmål kring produkt eller levering kontaktast Komplett bedrift på: