ipad informasjonsside

Elevar som går i tilrettelagte grupper (HTA/HTH) kan bestille fylkessubsidierte iPad gjennom elev-PC-ordninga. Fylgjande modell vert tilboden via Komplett.no:

iPad (2019) 128GB WiFi stellargrå (WiFi, 7.gen, 10.2" Retina-skjerm (2160x1620), Touch ID)

Eigenandelen for kjøp av den tilbodne modellen i ordninga er 2000,-

For spørsmål kring produkt eller levering kontaktast Komplett bedrift på: