ipad informasjonsside

Elevar som går i tilrettelagte grupper (HTA/HTH) kan bestille fylkessubsidierte iPad gjennom elev-PC-ordninga. Fylgjande modell vert tilboden via Komplett.no:

iPad (2021) 64GB WiFi stellargrå

Eigenandelen for kjøp av den tilbodne modellen i ordninga er 2000,-

For spørsmål kring produkt eller levering kontaktast Komplett bedrift på: