Full prisliste for tannbehandling

Prisar for vaksne betalande pasientar i Vestland tannhelseteneste. Prisane gjeld frå 01.01.2023.

Takst-nummer        
A Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
1 Undersøking 755 755  
2 Undersøking hos spesialist     1085
3 Omfattande undersøking hos spesialist     1590
4 Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking 545 545 700
5 Omfattande etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking 1045   1350
6 Lokal og regional anestesi 200 200 225
7 Tillegg for premedikasjon per os 1085   1405
8 Tilleggstakst for behandling med lystgass-analgesi 1370   1685
9 Tilleggstakst for behandling i narkose 10130   11130
10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer 1085 1085 1405
B Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
101 Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling 1085 1085 1380
C Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
201 Preparering og fylling, 1 flate 1085   1405
202 Preparering og fylling, 2 flater 1425   1880
203 Preparering og fylling, 3 flater 1825   2100
204 Mellombels fylling og fiksering ved tanntraume 555   645
205 Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale, 4-5 flater 2305   2650
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 1085   1405
207 Non-operativ behandling av kariessjukdom 545 545 700
210 Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seansar 4345   4955
211 Rotfylling av premolarar, 1-2 seansar 4855   5590
212 Rotfylling av molar, 1-2 seansar 6140   7060
212a Ekstra seanse ved rotbehandling Time-honorar*   Time-honorar*
D Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
301 Gull-/porselensinnlegg, 1 flate 2185***   2640***
302 Gull-/porselensinnlegg, 2 flater 3645***   4405***
303 Gull-/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasettar 4130***   7700
304 Brupilar/heilkrone i gull og/eller ceram, innlegg med 4 flater eller meir 4230***   7700
305 Resinsementert bru 2580***   3120***
306 Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 2175***   2810***
307 Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid 1705***   5140
308 Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse 14550   15065
309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid 1705***   8260
310 Heil over- eller underkjeveprotese 6520***   7020***
311 Heilsett, importert 8695***   16780
311v Heilsett, norskprodusert 8695***   24825
312 Delprotese med støypt skjelett, importert 4345***   9740
312v Delprotese med støypt skjelett, norskprodusert 4345***   17980
313 Rebasering/reparasjon, enkle trådklammerproteser 2080***   5585
314 Dekkprotese 21825   26365
315 Stent ved behandling med implantat 1245   1505
316 Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfelle Etter faktura   Etter faktura
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon bare i
kombinasjon med takst 424)
29825   36010
321 Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) 13185   15940
E Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
401 Ukomplisert trekking av tann eller rot 1085   1405
401a Komplisert trekking av tann eller rot 1635   2105
402 Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og same seanse 545   700
403 Biopsi/eksisjon 1590   1825
404 Incisjon av absess 1260   1445
405 Fjerning av retinert tann/djuptliggjande rot 2960   3930
406 Apicectomi av rot/røter, premolar/incisiv/hjørnetann 2960   3930
407 Apicectomi av rot/røter, molar 4595   5295
408 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/hjørnetann 940   1090
409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar 1500   1715
410 Cystostomi/eksplorasjon 2545   2920
411 Plastisk operasjon av leppeband/tungeband 2470   2840
412 Operativ fjerning av spyttstein 2500   2905
413 Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum 3540   4070
414 Operative inngrep med brei opning til antrum 3540   4070
415 Cystectomi/decortikering 3540   4070
416 Blottlegging av retinert tann med/utan feste 3540   4245
417 Autotransplantasjon av tann 4190   4815
418 Blautvevsplastikk 2355   3035
419 Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. 5780   7280
420 Behandling av kjevebrot 6380   7340
421 Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat     17410
422 Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg     9645
423 Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat Full pris  


Full pris

424 To implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423)    

29670

F Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar


Pris hos spesialist

501 Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 min. seanse)*** 1225 1225


1410

502 Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt 1175  


1550

503 Regenerasjonsbehandling ved festetap    


855

504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon Full pris  


Full pris

505 Fiksering/mellombels løysing 1600  


1835

509 Immediatprotese/midlertidig protese (ved periodontal rehabilitering)    

10950

510 Delprotese import    

 

510v Delprotese norskprodusert      
511 Heilprotese import    

 

511v Heilprotese norskprodusert    

 

512 Dekkprotese    

 

513 Fast protetikk per tann som er trekt/tapt (ved periodontal rehabilitering)    

 

514 Kirurgisk innsetting av implantat, per implantat    

 

516 Tillegg for permanent distanse ved implantatforankra protetikk    

 

517 Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt    

 

H Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar

Pris hos spesialist

702 Modell, per kjeve 610  


705

703 Sokla artikulerande modell, per sett 1225   1405
704 Pasientfoto, per bilete 75   85
705 Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon 3230***   4210***
 705b Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon pr. kjeve, IKKJE TMB  2155***   2810***
706 Injeksjon i kjeveledd 1115   1285
707 Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne 1095***   1265***
I Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
801 Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 305 305 350
802 Tannrøntgen, per bilete 140 140 160
803 Okklusalrøntgen, per bilete 245 245 275
804 Panoramarøntgen (Ortopantomografi), per bilde 550   635
811 Taking av prøvar til mikrobiologisk laboratorieundersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) 925 925 1065
J  Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
1500 Bleiking med skinne, per kjeve 2915 2915 3355
2000 Honorar ved «ikkje møtt» 1085 1085 1405
2001 Timehonorar 2175 1520 2810
  Fakturagebyr 105 105 105

 

Takstane 509-517 gjeld berre refusjon frå Helfo ved rehabilitering etter tenner som er tapt på grunn av periodontitt. Tannlegen/spesialisten sitt honorar blir fastsett etter gjeldande takst for den/dei aktuelle behandlinga(ne).

19-20-åringar betalar etter takstande i VLFK der Helse- og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For kjeveortopedi (tannregulering) gjeld eigne takstar. 

* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir brukt der det ikkje er eigna stykkpris. 

** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter Helfo sine reglar. I nokre tilfelle er refusjonen høgare enn Vestland fylkeskommune sin takst. 

*** Utgifter til tannteknikk og porto kjem i tillegg til takstane. 

For behandling på Tannlegevakten i Bergen blir det eit tillegg på 75 prosent på ordinære takstar.