Full prisliste for tannbehandling

Prisar for vaksne betalande pasientar i Vestland tannhelseteneste. Prisane gjeld frå 01.01.2024.

Takst-nummer        
A Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
1 Undersøking 785 785  
2 Undersøking hos spesialist     1125
3 Omfattande undersøking hos spesialist     1650
4 Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking 565 565 725
5 Omfattande etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking 1125   1460
6 Lokal og regional anestesi 210 210 235
7 Tillegg for premedikasjon per os 1125   1460
8 Tilleggstakst for behandling med lystgass-analgesi 1420   1750
9 Tilleggstakst for behandling i narkose 11555   11555
10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer 1125 1125 1460
B Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
101 Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling 1125 1125 1430
C Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
201 Preparering og fylling, 1 flate 1125   1460
202 Preparering og fylling, 2 flater 1480   1950
203 Preparering og fylling, 3 flater 1895   2180
204 Mellombels fylling og fiksering ved tanntraume 575   670
205 Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale, 4-5 flater 2395   2750
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 1125   1460
207 Non-operativ behandling av kariessjukdom 565 565 725
210 Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seansar 4510   5145
211 Rotfylling av premolarar, 1-2 seansar 5040   5800
212 Rotfylling av molar, 1-2 seansar 6375   7330
212a Ekstra seanse ved rotbehandling Time-honorar*   Time-honorar*
D Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
301 Gull-/porselensinnlegg, 1 flate 2270***   2740***
302 Gull-/porselensinnlegg, 2 flater 3785***   4570***
303 Gull-/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasettar 4285***   7995
304 Brupilar/heilkrone i gull og/eller ceram, innlegg med 4 flater eller meir 4390***   7995
305 Resinsementert bru 2680***   3240***
306 Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 2260***   2915***
307 Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid 1770**   5335
308 Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse 15100   15635
309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid 1770***   8575
310 Heil over- eller underkjeveprotese 6770***   7285***
311 Heilsett, importert 9025***   17420
311v Heilsett, norskprodusert 9025***   25770
312 Delprotese med støypt skjelett, importert 4510***   10110
312v Delprotese med støypt skjelett, norskprodusert 4510***   18665
313 Rebasering/reparasjon, enkle trådklammerproteser 2160***   5795
314 Dekkprotese 22655   27365
315 Stent ved behandling med implantat 1290   1560
316 Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfelle Etter faktura   Etter faktura
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon bare i
kombinasjon med takst 424)
30960   37380
321 Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) 13685   16545
E Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
401 Ukomplisert trekking av tann eller rot 1125   1460
401a Komplisert trekking av tann eller rot 1695   2185
402 Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og same seanse 565   725
403 Biopsi/eksisjon 1650   1895
404 Incisjon av absess 1310   1500
405 Fjerning av retinert tann/djuptliggjande rot 3070   4080
406 Apicectomi av rot/røter, premolar/incisiv/hjørnetann 3070   4080
407 Apicectomi av rot/røter, molar 4770   5495
408 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/hjørnetann 975   1130
409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar 1555   1780
410 Cystostomi/eksplorasjon 2640   3030
411 Plastisk operasjon av leppeband/tungeband 2565   2950
412 Operativ fjerning av spyttstein 2595   3015
413 Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum 3675   4225
414 Operative inngrep med brei opning til antrum 3675   4225
415 Cystectomi/decortikering 3675   4225
416 Blottlegging av retinert tann med/utan feste 3675   4405
417 Autotransplantasjon av tann 4350   5000
418 Blautvevsplastikk 2445   3150
419 Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. 6000   7555
420 Behandling av kjevebrot 6625   7620
421 Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat     18070
422 Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg     10010
423 Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat Full pris  


Full pris

424 To implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423)    

30795

F Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar


Pris hos spesialist

501 Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 min. seanse)*** 1270 1270


1465

502 Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt 1220  


1610

503 Regenerasjonsbehandling ved festetap    


920

504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon Full pris  


Full pris

505 Fiksering/mellombels løysing 1660  


1905

509 Immediatprotese/midlertidig protese (ved periodontal rehabilitering)    

11365

Sjå vilkår for bruk av takst 510-517 på Helfo sine sider.
H Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar

Pris hos spesialist

702 Modell, per kjeve 635  


730

703 Sokla artikulerande modell, per sett 1270   1460
704 Pasientfoto, per bilete 80   90
705 Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon 3355***   4370***
 705b Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon pr. kjeve, IKKJE TMB  2235***   2915***
706 Injeksjon i kjeveledd 1155   1335
707 Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne 1135***   1315***
I Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
801 Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 315 315 365
802 Tannrøntgen, per bilete 145 145 165
803 Okklusalrøntgen, per bilete 255 255 285
804 Panoramarøntgen (Ortopantomografi), per bilde 570   660
811 Taking av prøvar til mikrobiologisk laboratorieundersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) 960 960 1105
J  Behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar Pris hos spesialist
1500 Bleiking med skinne, per kjeve 3025 3025 3480
2000 Honorar ved «ikkje møtt» 1125 1125 1460
2001 Timehonorar 2260 1580 2915
  Fakturagebyr 110 110 110

 

Takstane 509-517 gjeld berre refusjon frå Helfo ved rehabilitering etter tenner som er tapt på grunn av periodontitt. Tannlegen/spesialisten sitt honorar blir fastsett etter gjeldande takst for den/dei aktuelle behandlinga(ne).

19-20-åringar betalar etter takstande i VLFK der Helse- og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For kjeveortopedi (tannregulering) gjeld eigne takstar. 

* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir brukt der det ikkje er eigna stykkpris. 

** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter Helfo sine reglar. I nokre tilfelle er refusjonen høgare enn Vestland fylkeskommune sin takst. 

*** Utgifter til tannteknikk og porto kjem i tillegg til takstane. 

For behandling på Tannlegevakten i Bergen blir det eit tillegg på 75 prosent på ordinære takstar.