Prisar for kjeveortopedi og anna spesialistbehandling- TkVestland

Prisar på tenester/behandling på Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter i Vestland (TkVestland). Prisane er gjeldande frå 07.07.2023

Takst-nummer Teneste/behandling    
A Generelle tenester Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
2 Undersøking og diagnostikk hos spesialist 850 1085
3 Omfattande undersøking og diagnostikk hos spesialist 1235 1590
4 Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep, perodontal behandling og oralmedisinske undersøkingar 260 700
5 Omfattande etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkingar 480 1405
6 Lokal og regional anestesi 120 225
6a Lokal og regional datastyrt anestesi   290
7 Tilleggstakst for premedikasjon per os 625 1405
8 Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi 885 1685
9 Tilleggstakst ved behandling under narkose - eigen teneste 2610 11130
9a Tilleggstakst ved behandling under narkose - Helse Bergen   11185
10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer   1405
B Førebyggande behandling Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
101 Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling (gjeld berre ved trygderefusjon - ellers timehonorar) 930 1380
101a Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling (utan trygderefusjon)   Time-honorar
C Konserverande og endodontisk behandling Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
201 Preparering og fylling, 1 flate (kl I,III,V) 680 1405
202 Preparering og fylling, 2 flater 1130 1880
203 Preparering og fylling, 3 eller fleire flater 1425 2100
204 Mellombels fylling og fiksering ved tanntraumer 480 645
205 Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (4-5 flater) 1980 2650
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 620 1405
207 Non-operativ behandling av kariessjukdom 420 700
210 Rotfylling av fram-/hjørnetann, 1 - 2 seansar (tann 1 til 3) 3715 4955
211 Rotfylling av premolar, 1 - 2 seansar (tann 4 til 5) 4180 5590
212 Rotfylling av molar, 1 - 2 seansar (tann 6 til 8) 5295 7060
212a Ekstra seanse ved rotbehandling (f.o.m. 3. seanse)   Time-honorar
D Protetisk behandling Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
301 Gull/porselensinnlegg, 1 flate 2740 2640***
302 Gull/porselensinnlegg, 2 flater 4525 4405***
303 Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasett 5145 7700
304 Heilkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater og meir 5480 7700
305 Resinsementert bru 3975 3120***
306 Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knapp-feste for implantat dekkprotese 2715 2810***
307 Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid 2715 5140
308 Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse 10740 15065
309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid 3685 8260
310 Heil over- eller underkjeveprotese 11580 7020***
311 Heilsett - import 19120 16780
311h Heilsett - norskprodusert 19120 24825
312 Delprotese med støpt skjelett - import 11620 9740
313 Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerprotesar 2770 5585
314 Dekkprotese 17930 26365
315 Stent ved behandling med tannimplantat 1090 1505
316 Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfelle Blir dekt 100% etter faktura Etter faktura
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i kombinasjon med takst 424) 24855 36010
321 Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) 11580 15940
E Kirurgisk behandling Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
401 Ukomplisert trekking av tann eller rot 695 1405
401a Komplisert trekking av tann eller rot 695 2105
402 Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og i same behandlingsseanse 350 700
403 Biopsi/eksisjon 1330 1825
404 Incisjon av absess 1050 1445
405 Fjerning av retinert tann/djuptliggande rot 2470 3930
406 Apicectomi av rot/røter - premolar/incisiv/hjørnetann 2470 3930
407 Apiectomi av rot/røter - molar 3840 5295
408 Tillegg for rotfylling ved apiectomi av prem./insisiv/hjørnet. 790 1090
409 Tillegg for rotfylling ved apiectomi av molar 1250 1715
410 Cystostomi/eksplorasjon 2125 2920
411 Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 2060 2840
412 Operativ fjerning av spyttstein 2090 2905
413 Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum 2965 4070
414 Operative inngrep med brei opning til antrum 2965 4070
415 Cystectomi/decortikering 2965 4070
416 Blottlegging av retinert tann med/utan feste 2965 4245
417 Autotransplantasjon av tann 3500 4815
418 Blautvevsplastikk 1970 3035
419 Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. (refusjon kun i kombinasjon med takst 421, 422 og 424) 4830 7280
420 Behandling av kjevebrudd 5350 7340
421 Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat 11315 17410
422 Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg 6170 9645
423 Tillegg for materiale for vevsregenerasjon, eller for beintransplantasjon, ved kirurgisk innsetting av tannimplantat (refusjon kun i forbindelse med takst 421, 422 og 424) Blir dekt 100% etter faktura Full pris
424 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) 20905 29670
F Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
501 Behandling av marginal periodontitt (30 - 59 min. seanse) **** 980 1410
502 Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt (kan bare benyttes i kombinasjon med takst 501, 503 og 504) 995 1550
503 Regenerasjonsbehandling ved festetap (kan benyttes i kombinasjon med takst 502, 504 og 514) 580 885
504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved beintransplantasjon (kan kun benyttes i kombinasjon med 502, 503 og 514) Blir dekt 100%  etter faktura Full pris
505 Fiksering/mellombels løysing 1250 1835
509 Immediat protese/midlertidig protese/ utvidelse av eksisterende protese (ved periodontal rehab.)   10950
G Kjeveortopedisk behandling Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
600 Forundersøking 1385 1635
601 Behandlingsplanlegging 2610 2880
608a Enkel avtakbar apparatur 1600 1585
608b Komplisert avtakbar apparatur 3865 3840 (låg)/
4630 (høg)
609a Fast apparatur i heil kjeve 3990 4315
609b Komplett sett alignerar 3990  
610a Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll utan apparatjustering 320 350
610b Behandlingskontroller med apparatjustering 530 645
610c Tillegg arbeidsoperasjon/powerchain   200
610d Tillegg arbeidsoperasjon /ny boge niti/NITI/TMA/SS   225
610e Tillegg arbeidsoperasjon/open coil/closed coil/figure 8   225
610f Tillegg arbeidsoperasjon/aktivering retinerte tenner mot boge   225
610g Tillegg arbeidsoperasjon/liming 1-3 brackets   500
610h Tillegg arbeidsoperasjon/liming 4-8 brackets   1110
610i Tillegg arbeidsoperasjon/kirurgiske krokar   720
611 Behandlingsavslutning per kjeve 2355 2440
611a Retensjonsboge/ny boge   1220
612 Etterkontrollar 410 405
613 Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2. Alignerar kjeveortopedisk behandling SMT Etter faktura  
614 Tilleggstakst gr. 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlingar 400 395
H Øvrige behandlingar Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
702 Studiemodell, per kjeve 190 705
703 Sokla artikulerande modellar, per sett 440 1405
704 Pasientfoto, per bilde 25 85
705 Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon med tannteknikk 3425 4210***
705a Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon utan tannteknikk 3425 4210
705b Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon per kjeve, ikkje TMD      2810***
706 Injeksjon i kjeveledd 935 1285
707 Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne 1215 1265
I Laboratorieprøvar og røntgenundersøkingar Helse- og omsorgsdept. sine takstar TkVestland sine takstar
801 Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøvar). 235 350
802 Tannrøntgen, per bilde 45 160
803 Okklusalrøntgen, per bilde 210 275
804 Panoramarøntgen, per bilde (OPG) 410 635
806 Skallerøntgen profil, eventuelt fleire plan 550 910
807 Røntgen ansiktsbein/kjeveledd 430  
809 CT/ MR kjeve/ansiktsskjelett (med blautvev) 1825 2910
810 Tilleggsserie 800  
811 Taking av prøvar til mikrobiologisk lab.undersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) 725 1065
1500 Bleiking med skinne per kjeve   3355
       
2000 Honorar ved "ikkje møtt til time"   1405
2001 Timehonorar*   2810
  Fakturagebyr   105
  Utskrift av journal (ikkje lov å ta betalt, jmf. GDPR)    

19-24 åringar betalar etter takstane i VLFK der Helse-og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst.  

For tannregulering (kjeveortopedi) gjeld eigne takstar. 

* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir nytta der det ikkje finnst eigna stykkpris. 

** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter folketrygda sine reglar (og i nokre slike høve er refusjonen høgare enn VLFK sin takst)

*** Utgifter til tannteknikk og evt. porto kjem i tillegg til desse takstane.

**** Taksten gjeld ved 30 minutts seanse og blir redusert/auka ved kortare/lengre seanse.