Leig lokale i det nye fylkeshuset

Vestland fylkeskommune bygger nytt og framtidsretta fylkeshus midt i Bergen sentrum. Sju kontoretasjar i Nordre tårn og fire næringslokale i første etasje er ledige. Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

Leig kontorlokale i Nordre tårn

Totalt 5075 m2 over sju etasjar er ledige til leige. Lokala er moderne og fleksible, og du får byens beste utsikt! Leigetakarar får tilgang til resepsjon, felles møte- og konferansesenter, kantine, terrasse, sykkelparkering, treningsrom og garderobe.

kafe

Næringslokale til leige

På gateplan er det fire ledige lokale til spisestad, butikk eller anna næring. Det største lokalet har kjøkken og uteområde og er for kafé eller restaurant. Ope og moderne, og med stort kundetilfang, gjer dette til ein attraktiv plass å drive business.

Leig kontorplass for ein dag, ei veke eller meir.

I 1. og 2. etasje legg vi til rette for at du kan leige kontorplass for ein kortare periode. Det vil vere om lag 80 slike plassar, så det vil alltid vere ein stad å jobbe når du eller ein kollega er i Bergen, eller når du vil ha eit kontorfellesskap midt i byen.

Tidslinje for prosjektet

Bygginga av fylkeshuset i Bergen er svært synleg i bybildet. Det tar om lag ei veke å få på plass dei prefabrikkerte betongveggane pr etasje i tårna, så når prosjektet kjem så langt, vil bygget raskt reise seg. Deretter er det sett av 90 dagar pr. etasje til innreiingsarbeid.

Våren 2021

Grunnsteinsnedlegging og byggestart.

Hausten 2021

Nordre tårn blir ferdig reist.

Våren 2022

Heile fylkeshuset blir ferdig reist og bygget skal vere tett. No startar innreiinga.

Våren 2023

Fylkeshuset er innflyttingsklar med opning våren 2023!