illustrasjonsfoto av fylkeshuset sett frå øst

Leig lokale i Vestlandshuset

Vestland fylkeskommune bygger nytt og framtidsretta fylkeshus midt i Bergen sentrum. 11. etasje i nordre tårn og fire næringslokale i første etasje er framleis ledige for leige. Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

illustrasjonsfoto av kvinne som ser ut stort vindu i et kontorlandskap i høy etasje.

Leig kontorlokale i Vestlandshuset

10. etasje i nordre tårn er ledig til leige. Lokala er moderne og fleksible, og du får byens beste utsikt! Leigetakarar får tilgang til resepsjon, felles møte- og konferansesenter, kantine, terrasse, sykkelparkering, treningsrom og garderobe

kafe

Næringslokale til leige

På gateplan er det fire ledige lokale til spisestad, butikk eller anna næring. Det største lokalet har kjøkken og uteområde og er for kafé eller restaurant. Ope og moderne, og med stort kundetilfang, gjer dette til ein attraktiv plass å drive business.

Tidslinje for prosjektet

Bygginga av fylkeshuset i Bergen er svært synleg i bybildet. No er begge tårna reiste. Det er sett av 90 dagar pr. etasje til innreiingsarbeid som startar våren 2022.

Våren 2021

Grunnsteinsnedlegging og byggestart.

Hausten 2021

Nordre tårn – VS13 – blir ferdig reist.

Våren 2022

Heile fylkeshuset er ferdig reist og bygget skal vere tett. No startar innreiinga.

Våren 2023

Fylkeshuset er innflyttingsklar med opning 23. februar 2023!