vestlandshuset dronebildet

Leig lokale i Vestlandshuset

Vestlandshuset er eit nytt og framtidsretta bygg midt i Bergen sentrum. To av næringslokala i 1. etasje er framleis ledige for leige. Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

kafe

Næringslokale til leige

På gateplan er det to ledige lokale til butikk eller anna næring. Ope og moderne, og med stort kundetilfang, gjer dette til ein attraktiv plass å drive business.

illustrasjonsfoto av kvinne som ser ut stort vindu i et kontorlandskap i høy etasje.

Kontorlokale i Vestlandshuset

Nå er heile tårn nord utleigd! Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør, Experis, Handelsbanken, Mazars og Harris advokatfirma (frå januar 2024) er dei som har flytta inn i Vestlandshuset med moderne og fleksible lokale - og byens beste utsikt! Leigetakarane får tilgang til resepsjon, felles møte- og konferansesenter, kantine frå Søtt+Salt, terrasse, sykkelparkering, treningsrom og garderobe.

Tidslinje for prosjektet

I februar 2023 flytta Vestland fylkeskommune og Skyss-administrasjon inn i Vestlandshuset. Seinare flytta også Bybanen Utbygging og leigetakarar frå Harris Advokatfirma, Sikt, Handelsbanken, Mazars og Experis inn i ikonbygget i Bergen sentrum.

Våren 2021

Grunnsteinsnedlegging og byggestart.

Hausten 2021

Nordre tårn blir ferdig reist.

Våren 2022

Heile fylkeshuset er ferdig reist og bygget skal vere tett. No startar innreiinga.

Våren 2023

23. februar 2023 flytta om lag 800 tilsette frå fylkeskommunen inn i Vestlandshuset!

Sommar/haust 2023

Leigetakarane begynner å fylle opp etasjane i nordre tårn.

Vinter 2024

Harris Advokatfirma flyttar inn som siste leigetakar, og huset er fylt opp.