Leig lokale i VS13

Vestland fylkeskommune bygger nytt og framtidsretta fylkeshus midt i Bergen sentrum. Sju kontoretasjar i VS13 – Vestre Strømkai 13 – og fire næringslokale i første etasje er ledige. Ta kontakt for ein uforpliktande prat, ring Trond Syversen i Kyte Næringsmegling på 48 17 13 15.

Leig kontorlokale i VS13

Totalt 5075 m2 over sju etasjar er ledige til leige. Lokala er moderne og fleksible, og du får byens beste utsikt! Leigetakarar får tilgang til resepsjon, felles møte- og konferansesenter, kantine, terrasse, sykkelparkering, treningsrom og garderobe.

kafe

Næringslokale til leige

På gateplan er det fire ledige lokale til spisestad, butikk eller anna næring. Det største lokalet har kjøkken og uteområde og er for kafé eller restaurant. Ope og moderne, og med stort kundetilfang, gjer dette til ein attraktiv plass å drive business.

Leig kontorplass for ein dag, ei veke eller meir.

I 1. og 2. etasje legg vi til rette for at du kan leige kontorplass for ein kortare periode. Det vil vere om lag 80 slike plassar, så det vil alltid vere ein stad å jobbe når du eller ein kollega er i Bergen, eller når du vil ha eit kontorfellesskap midt i byen.

Tidslinje for prosjektet

Bygginga av fylkeshuset i Bergen er svært synleg i bybildet. No er begge tårna reiste. Det er sett av 90 dagar pr. etasje til innreiingsarbeid som startar våren 2022.

Våren 2021

Grunnsteinsnedlegging og byggestart.

Hausten 2021

Nordre tårn – VS13 – blir ferdig reist.

Våren 2022

Heile fylkeshuset er ferdig reist og bygget skal vere tett. No startar innreiinga.

Våren 2023

Fylkeshuset er innflyttingsklar med opning 23. februar 2023!