Akutt-tannklinikk for koronasmittede

Koronasmittede med behov for akutt tannbehandling kan få hjelp på eigen akuttklinikk. Men det er viktig å ringe først.

tanntelebygg
SØRÅS TANNKLINIKK: Denne tannklinikken i Fana i Bergen er no akutt-tannklinikk for koronapasientar.

Med bakgrunn i koronasituasjonen har Vestland tannhelseteneste, Bergen tannlegeforening, Sogn og Fjordane tannlegeforening og Universitetet i Bergen (odontologisk klinikk) inngått samarbeid om akutt behandling av personar med bekrefta smitte/mistanke om smitte.    

Akuttbehandlinga skal gå føre seg på nokre av fylkeskommunen sine offentlege tannklinikkar. Det er oppretta éin akuttklinikk i det mest befolkningsrike område i Vestland. Dette er Sørås tannklinikk i Bergen. Ellers kan tannhelsetenesta opprette akuttklinikkar ad hoc i kommunane i Vestland ved behov frå koronapasientar. 

Ikkje møt opp utan avtale om du er syk 

Ved koronasmitte eller mistanke om smitte, og du får en akutt tannskade, er det pasienten sin tannlege som skal vurdere om skaden må få umiddelbar behandling. Tannlegen skal så ringe til akuttklinikken på Sørås og avtale time for tilrettelagt akuttbehandling der. 

Pasientar må med andre ord ikkje møte opp på Sørås utan at det er avtalt på førehand med sin vanlege tannlege eller tannklinikk. Er det utanom ordinær opningstid, kan pasientar ringe tannlegevakten i Bergen på tlf.: 55 31 03 10, eller sin abulerande tannklinikk om det finnes der ein bur.  

All ordinær tannbehandling avlyst 

All ordinær tannbehandling er avlyst inntil vidare. Men dei fleste tannklinikkane kan ta imot friske pasientar som har behov for akutt tannbehandling. Dei kan møte opp utan avtale, så sant dei er utan koronasmitte eller mistanke om koronasmitte. 

Vanleg akutthjelp er forbehaldt klinikkenes pasienter som har rett på offentleg tannbehandling. Dette gjeld først og fremst: 

  • barn og ungdom til og med det året dei fyller 18 år 
  • psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon 
  • eldre, uføre og kronisk sjuke med opphald i somatiske/psykiatriske institusjonar som sjukeheim, aldersheim og sjukehus 
  • pasientar som mottar heimebaserte tenester 
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

Voksne, friske pasienter som har sin egen private tannlege skal ringe dit å få evt akuttbehandling, og ikkje til ein offentleg klinikk. 

Liste over klinikkar og kontaktinfo offentlege tannklinikkar i Vestland