Redusert aktivitet ved tannklinikkane i Vestland

Som ledd i arbeidet med å avgrense og forseinke utbrotet av koronasmitte og sikre forsvarleg drift, reduserer tannhelsetenesta i Vestland aktiviteten ved klinikkane. Pasientar med behov for akutt behandling vil framleis få time.

KUN AKUTT-TIMER: All ordinær tannbehandling vert avlyst.
KUN AKUTT-TIMER: All ordinær tannbehandling vert avlyst.

All ordinær tannbehandling vert avlyst med verknad frå og med fredag 13. mars og inntil vidare.

- Vi følgjer kontinuerleg med på informasjon og råd frå helsestyresmaktene. Tiltaket er sett i verk for å bidra til å avgrense epidemien og for å sikre forsvarleg drift, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Pasientar med akutt behov for tannbehandling må kontakte tannklinikken i forkant dersom dei har symptom på luftvegsinfeksjon, har mistanke om at dei er smitta av koronaviruset eller har fått stadfesta slik smitte.

Finn din tannklinikk

Kontaktpersonar for pressen:

  • Fylkestannlege Lathamini Murugesh: 900 93 136
  • Fylkesrådmann Rune Haugsdal: 945 00 337