Fyllingsdalstunellen

Verdas lengste gang- og sykkeltunell på nesten tre kilometer går mellom Mindemyren og Fyllingsdalen. Det tar 8-10 minutt å sykle gjennom, og 36 minutt å gå.

Fakta om prosjektet

Sykkeltunellen koplar Fyllingsdalen til dei nye bustadområda på Mindemyren, høgskulemiljøet ved Kronstad, og ein av dei største arbeidsplassane i fylket, Haukeland universitetssjukehus. Saman med Bybanen blir dette eit viktig bidrag for å redusere biltrafikken. 

Fakta

Fase: Ferdig
Veg: Gang- og sykkelveg
Område: Bergen

Første salve

08. februar 2019

Gjennomslag

30. august 2021

Opning av tunell

16. april 2023

Eit stor ope rom markerer midten av tunellen. Her står eit solur med plater i grønt, gult, rosa, blått og lilla står som eit kunstverk i midten. Platene står etter kvarandre oppover og nedover med like stort mellomrom. Under dei fargerike platene er det benker rundt soluret. I taket er det lyskastarar i ein stor sirkel i taket. Det lyser blått i taket. Langs veggen er det malt trær i kvitt. Foto: Iver Daaland Åse
SOLUR: I midten av tunnelen, langt inne i fjellet, er eit solur som viser kva klokka er. Her er det også benker du kan kvile deg på. Foto: Iver Daaland Åse

Relatert informasjon

Kontaktpersoner

Pål Frantzen

Prosjektleiar

Silje Christine Alvsaker

Kommunikasjonsrådgjevar