Fakta om Fyllingsdalstunellen

Mange får ein ny kvardag med ny gang- og sykkeltunell. No kan du sykle samanhengande frå Fyllingsdalen til Bergen sentrum på splitter nye sykkelvegar. Her er nokre fakta om tunellen.

Opning

16. april 2023 opna tunellen for gåande og syklande.

Sykkeltunellen blei levert til Vestland fylkeskommune vinteren 2023, og har ansvar for drifta. Det er Bybanen utbygging som har bygd tunellen. 

Lengde

2900 meter. Breidda på sykkeltunellen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter breitt felt for gående. Felta er adskilt frå kvarandre, eigne sykkelfelt i begge retninger og gående i eige, lett opphøgd felt.

Tidsbruk

Å sykle vil ta mellom 8-10 minutt gjennom sjølve tunellen. Frå Oasen til Haukeland vil det ta ca. 20 minutter (5,6 km) og frå Festplassen til Oasen ca. 25 minutter (7,8 km).

Tidlegare tok det ca. 42 min frå Oasen til Haukeland over Melkeplassen.

Gange er berekna til 36 minutt.
Bybanen tar tre minutt med en gjennomsnittshastigheit på 60 km/t. Tunnelen som bybanen går i er atskilt frå gang- og sykkeltunnelen, med rømmingsveg i mellom.

Temperatur

Sju grader hele året.

Kurvatur

Svak helling mot Kristianborg (40 moh.). Fyllingsdalen ligger 60 moh. Dette vil ikkje opplevast som ein betydeleg helling.

Opningstid 

Tunellen blir nattestengt mellom 23.30 og 05.30. Det er porter i begge ender av tunellen som blir stengt. I kvar port er det dør som kan opnast innanfrå. 

Kameraovervåking

Det er full kameradekking i heile tunellen. Det er også videoovervaking i ved kvar av inngangsportalane. 

Naudtelefonar

Kvar 250. meter i tunnelen er det naudtelefon. Kvar naudtelefon har også kameraovervåkning. Det vil også vere høgttalarar i heile tunellen for å kunne varsle.  

Evakuering

Estimert 8 - 9 minutt frå brannstart til komplett evakuering. Gang- og sykkeltunellen gir også tilkomst til ambulanse og andre kjøretøy for evakuering.