Drift og vedlikehald

Drift og vedlikehald er eit fagområde som er viktig for framkomsten og trafikktryggleiken på vegane våre.