Folkehelse

I Vestland fylkeskommune er folkehelsearbeid ei høgt prioritert satsing i alle fagavdelingar. Innsatsen vår skal bidra til fleire leveår og betre levekår for befolkninga, til å jamne ut sosiale helseskilnader og til å skape eit samfunn som er tilgjengeleg for alle.

Søk tilskot