REA3003 - biologi 2

Liste med aktuelle øvingar

Økologi

 • Klassifiere ulike organismar og knyte opplysningane opp mot levevis og tilpassing
 • Gjere greie for korleis ein vil undersøkje biotiske og abiotiske faktroar i eit økosystem

Genetikk

 • Forklare strukturen til DNA ut frå ein modell.
 • Denaturering av protein.
 • Forklare mitose ved mikroskopering av ferdigpreparat.
 • Modellforsøk av monohybrid og dihybrid arv.
 • Gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk.
 • Gjere greie for korleis genmodifiserte organismar kan framstillast.

Evolusjon

 • Modellforsøk av genetisk drift.

Energiomsetning

 • Påvise CO2 frå celleanding.
 • Enzymaktivitet.