REA3001 - biologi 1

Liste med aktuelle øvingar

Klassifisering av arter

  • Plassere arter systematisk i riktig rike, rekkje/divisjon, klasse og orden

Cellebiologi

  • Mikroskopering av ferdigpreparat av ulike plantevev
  • Lage preparat av plante- og dyreceller/vev

Fysiologi

  • Forklare modellar av ulike organ hos dyr og menneske