NAT1003 - naturfag vg3 påbygg

Liste med aktuelle øvingar

 • Måle radioaktiv stråling og demonstrere skjerming mot radioaktivitet.
 • Måling av halveringstid, til dømes terningkast
 • Byggje modell av eit DNA-molekyl.
 • Vise monohybrid nedarving (=ein eigenskap) ved hjelp av farga kule eller liknande.
 • Isolering av DNA
 • Kunne utføre og føreseieutfall av redoksreaksjonar ut frå spenningsrekkja.
 •  Lage eit galvanisk element, forklare korleis dei ulike delane verkar; Danielcella.
 • Forbrenning av magnesium og jern.
 • Elektrolyse av CuCl2-løysning.
 • Mikroskopering, kjenne namn på ulike delar og rett bruk.
 • Mikroskopering, av ferdigpreparat av biologisk materiale.