Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Dersom du er privatist og fyller vilkåra, kan du søkje om fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

For å søkje om fritak frå sidemål må du fylle eit av desse vilkåra:

  • Du har problem med å lære begge målformane på grunn av dokumentert sjukdom, skade eller dysfunksjon, eller
  • ikkje har gått i norsk grunnskule på ungdomstrinnet, eller
  • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
  • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skule i Norge som er godkjent for å ikkje gje vurdering med karakter i sidemål.

Du kan lese meir om fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål i forskrift til opplæringslova § 3-19

Det er  berre den skulen eller fylkeskommunen som skal skrive ut vitnemålet til deg, som kan behandle ein søknad om fritak frå vurdering med karakter.

Eg har allereie eit vitnemål

  • Ta kontakt med skulen som har skrive vitnemålet ditt

Eg har ikkje vitnemål

  • Det er det fylket der du sist fekk ein standpunktkarakter som skal behandle søknaden din. 
  • Vi kan berre behandle søknaden din dersom du sist fekk standpunktkarakter frå ein skule i Vestland.
  • Ta kontakt med oss dersom du er usikker på kva som gjeld deg.

Her finn du kontaktinformasjon til andre fylke