Eg kan ikkje møte på privatisteksamen

Om du blir sjuk på eksamensdagen eller blir hindra av andre uføresette grunnar som du ikkje rår over sjølv, vil du få rett til utsett eksamen i neste eksamensperiode.

Utsetje eksamen til neste semester

Om du på grunn av koronasituasjonen ikkje ønskjer å ta privatisteksamen i vår, kan du utsetje den gratis til neste semester. Bruk skjemaet du finn på denne sida. Du skal ikkje legge ved dokumentasjon. Vi refunderer ikkje eksamensavgifta. Utsett eksamen blir i perioden novemer og desember 2021.

Meld frå innan ei veke

Dersom du var sjuk eller ikkje kunne møte på privatisteksamen av andre grunnar, har du rett til  gratis utsett eksamen dersom du melder frå til oss. Frist for å melde frå er ei veke etter at du hadde eksamen.

På grunn av situasjonen med koronavirus treng du ikkje levere dokumentasjon når du ikkje møter til eksamen.