Eg kan ikkje møte på eksamen

Om du blir sjuk på eksamensdagen eller blir hindra av andre uføresette grunnar som du ikkje sjølv rår over, vil du få rett til utsett eksamen i neste eksamensperiode.

Dokumentasjon

Du må dokumentere årsaka til at du ikkje kunne møte på eksamen. Om du var sjuk, må dokumentasjonen vere attest frå lege. 

Frist for å levere dokumentasjon er 3 dager etter at du hadde eksamen.

Dersom eksamenskontoret  godtek dokumentasjonen din, vil du få utsett eksamen i neste eksamensperiode. Eksamenskontoret kan ikkje refundere eksamensavgifta.