Eg kan ikkje møte på privatisteksamen

Om du blir sjuk på eksamensdagen eller blir hindra av andre uføresette grunnar som du ikkje sjølv rår over, vil du få rett til utsett eksamen i neste eksamensperiode.

Meld frå innan 3 dagar

Dersom du var sjuk eller ikkje kunne møte på privatisteksamen av andre grunnar, har du rett til  gratis utsett eksamen dersom du melder frå til oss. Frist for å melde frå er 3 dagar etter at du hadde eksamen.

På grunn av situasjonen med koronavirus treng du ikkje levere dokumentasjon når du ikkje møter til eksamen.