Eksamensresultat frå skriftleg eksamen våren 2024

Resultatet frå skriftleg eksamen blir publisert på sida di i privatistportalen laurdag 22. juni klokka 12:00.

Logg inn i privatistportalen for å sjå resultatet.

Klage på skriftleg privatisteksamen

  • Du kan klage på karakteren
  • Klagefristen er 10 dagar
  • Klagen skal ikkje grunngjevast
  • Du kan klage på karakteren frå skriftleg eksamen i privatistportalen

Klage på privatisteksamen.