Bestill dokumentasjon

På denne sida finn du informasjon om dokumentasjon på beståtte prøvar. Her kan du bestille ny original eller oppdatert dokumentasjon på fag-/sveinebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Fagbrev og sveinebrev er i A3-format som du kan henge på veggen.

Kompetansebevis og vitnemål er A4-format. Dei er bevis på utdanning og blir ofte brukt til å søkje jobb og/eller skule.

Har du nettopp bestått prøven, men ikkje fått dokumentasjon på resultat enno?

Dersom du er lærling, elev eller lærekandidat, og har bestått prøven, vil du få tilsendt vitnemål eller kompetansebevis etter sluttdatoen på kontrakten din.

Dersom du er praksiskandidat blir kompetansebevis sendt ut etter avlagt prøve. Dei fleste lærlingar og lærekandidatar er ferdig på same tid, og vi har derfor lengre saksbehandlingstid i sommarmånadane.

Har du ikkje fått oppgitt resultat på prøva?

Då må du vente på brev. Dersom du ikkje har bestått prøven vil du få brev med resultat så snart som mogeleg.

Vi kan ikkje oppgi resultat per telefon.

Bestod du ikkje prøven?

Dersom du ikkje bestod prøven vil du få tilsendt brev med resultat, prøvenemnda si grunngjeving for resultatet, informasjon om klagerett og kompetansebevis.

Vi sender brevet rekommandert og du må hente det på posten.

Klagefristen er på tre veker, og startar dagen du får brevet med resultatet.

Når får du fag- eller sveinebrevet?

På grunn av koronasituasjonen blir det ikkje planlagt fag-/sveinebrevutdelingar.
Fag-/sveinebrev vil du få tilsendt i posten.

Dersom du ikkje tidligare har fått fag- eller sveinebrev vil du ikkje få tilsendt faktura.

Fag- og sveinebrev er i A3-format og må hentast hos posten.

Autorisasjon

Når du har fått utskrive vitnemål eller kompetansebevis for bestått fagprøve vil fylkeskommunen registrere deg hos helsedirektoratet for søknad om autorisasjon.

Du vil få melding frå Altinn om betaling av autorisasjonsgebyr.

Fagopplæringskontoret sender melding til Statenes autorisasjonskontor ein gong i veka om beståtte fagprøver.

Autorisasjonskontoret vil kontakte deg og fortelje deg kva du skal gjere for å søkje autorisasjon.

For meir informasjon sjå www.sak.no.

Finn du ikkje, eller har du mista, fag-/sveinebrev, kompetansebevis eller vitnemål og ønskjer ny original? Her kan du bestille ny dokumentasjon.

Dersom du ønskjer kopi av dokumentasjon frå før 1998 i tidlegare Hordaland, må du kontakte fylkesarkivet. Gjeld det tidlegare Sogn og Fjordane kan du ta kontakt med skulen du gjekk på.

Alle som har tatt fag-/sveinebrev kan bestille eit lommefagbevis.

Det er så stort som eit bankkort og det er Idemia AS som lager lommefagbevis.

Bestill lommefagbrev.

 • Eg har bestått vidaregåande opplæring, men har ikkje bestått fag-, sveine-, eller kompetanseprøven. Korleis går eg fram for å få dokumentasjon?
  Ta kontakt med skulen du sist gjekk på. 
 • Eg har tatt fag- eller sveineprøven før 1998 og kan ikkje bruke bestillingsskjema. Kva gjer eg?
  Viss du har tatt prøven før 1998 må du ta kontakt med fylkesarkivet på e-post: post@vlfk.no (Merk e-posten "Fylkesarkivet: Bestille dokumentasjon"). Du kan også ringe oss på 05557. 
 • Eg har tatt eksamenar som privatist og ikkje fått dokumentasjon
  Dersom du har tatt fag som privatist må du ta kontakt med eksamenskontoret på e-post eksamen@vlfk.no. Dei skriv ut dokumentasjon til deg. Dersom du skal melde deg opp som praksiskandidat og har avlagt eksamen i tidlegare Hordaland eller tidlegare Sogn og Fjordane treng du ikkje legge ved dokumentasjon på eksamenskarakter.
 • Eg har bestått fagprøven, men hadde ikkje bestått alle fellesfag. Eg har no bestått faga eg mangla og ønskjer vitnemål og fagbrev. Kva gjer eg?
  Du må sende inn bestillingsskjema .
 • Eg har bestått fagprøven, men hadde ikkje bestått alle fellesfag. Eg har no fått ei sakkunnig vurdering frå PPT slik at eg kan få vitnemål og fag-/sveinebrev. Kva gjer eg?
  Du må skrive ein søknad om å få unntak frå kravet om bestått. Du må sende søknad og sakkyndig vurdering frå PPT pr. post til: Vestland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen
 • Eg har mottatt dokumentasjon på fagprøven, men dokumentasjonen inneheld feil. Kva gjer eg?
  Ta kontakt med oss.
 • Kvifor er vitnemålet eller fag- sveinebrevet på nynorsk?
  Målforma i Vestland fylkeskommune er nynorsk. All dokumentasjon er difor på nynorsk. Dersom du må ha dokumentasjonen på bokmål, ta kontakt med oss.