Kinesisk I

Kinesisk I som nettfag er eit ordinært programfag med krav til fagleg bakgrunn, timetal, pensum, standpunktvurdering og eksamen.

Tidspunkt for nettundervisning

Fellesundervisning: Tysdag kl. 14-16
Gruppeundervisning: Torsdag kl. 14-17
Undervisninga er obligatorisk for alle elevar.

Gruppeundervisninga varar i ein time. Dvs. du deltar torsdag anten kl. 14-15, kl. 15-16 eller kl. 16-17. Tidspunkt for gruppeundervisninga avtalar eleven med lærar ved oppstart.

Undervisning og gjennomføring av prøvar

Undervisninga blir gjennomført via Internett ved hjelp av It’s Learning, Zoom (Virtuelt klasserom) og generelle skrive- og samarbeidsverktøy i Office 365 og Google (G Suite for Education).

Du får opplæring i bruk av digitale verktøy, må være aktive i timane og samarbeide med andre elevar. Heildagsprøvar og eksamen blir organisert og gjennomført på eigen skule eller på ein skule i nærleiken. Det vil bli nokre faglege og sosiale samlingar i tillegg til undervisning på nett.

Kven kan søke?

  • Elevar ved skular i Vestland fylkeskommune på studieførebuande utdanningsprogram
  • Elevar på skular som ikkje tilbyr programfaget
  • Tilbodet er ikkje ope for privatistar.

Viktig!

  • Nettundervisning stiller høge krav til motivasjon og eigeninnsats
  • Det er oppmøteplikt i faget
  • Du må ha eigen datamaskin (PC eller Mac) og ha tilgang til Internett

To elevar fortel om deira erfaringar med nettundervisninga:

Dette er ein YouTube-video YouTube krever at du tillater markedsføringscookies for å sjå denne videoen

 


Fleire tilbakemeldingar frå elevar

Emma
"Jeg heter Emma og er 19 år. I skoleåret 17/18 har jeg tatt kinesisk 3 som nettundervisning. Tidligere har jeg tatt kinesisk 2 som nettundervisning. Jeg har også hatt kinesisk 1 på ungdomsskolen, og har derfor hatt kinesisk i seks år.
Undervisningen foregår via Adobe Connect to ganger i uken. Vi har tilsammen fem undervisningstimer i uken. I timene jobber vi med alt fra grammatikk og setningsoppbygging til muntlige samtaler. Selv om undervisningen foregår over internett møtes vi for å ha heldagsprøver og kinesisk kulturdag. Sammenlignet med undervisningen jeg ellers får på skolen er nettundervisning nokså likt. Jeg vil anbefale kurset til andre dersom man er glad i å lære, har høy egeninnsats og mye motivasjon."

Dimitry
"Hei, jeg heter Dimitry, jeg tar nettundervisning i Kinesisk nivå 2. Jeg vil anbefale å ta nettundervisning i kinesisk hvis du vil fortsette med kinesisk, men har ikke det på skolen din.

Vi bruker Adobe connect, som er det samme som Skype, men litt annerledes. Nettundervisning er like bra som vanlig undervisning, og man får like mange timer med nettundervisning, som med vanlig undervisning. Det er bare en ulempe, folk sitter ikke i samme klasserom. Men det er veldig mange fordeler, blant annet hvis vi skal jobbe i grupper.

Så ikke bytt fremmedspråk bare fordi den eneste muligheten til å fortsette er nettundervisning. Ta nettundervisning, du kommer ikke til å angre."

Madelen
"Hei! Mitt navn er Madelen og er 17 år. Jeg går på Stend vidaregåande skule og tar Kinesisk 2.

Jeg har hatt kinesisk i 7 år nå. Jeg fikk tilbud om å lære kinesisk allerede fra 5 klasse, og det benyttet jeg meg av. Jeg tok også kinesisk på ungdomsskolen, på lik linje som de andre tok tysk, fransk eller spansk.
Nå på videregående tar jeg kinesisk 2. Der har vi 3 klassetimer + 2 selvlæringstimer i uken. Når vi samles og har klasseundervisning, “facetimer” vi med hverandre. Vi har ulike typer undervisning, som fellestimer og gruppetimer. Vi har også hatt kinesisk kulturdag, en dag der vi feiret kinesisk nyttår, så film, skrev tegn og hadde forskjellige leker og opptredener.

Sammenlignet med undervisningen jeg ellers får på skolen, syntes jeg at kinesisk undervisningen fungerer veldig bra. Det har selvfølgelig sine fordeler og ulemper mtp at vi ikke samles i et klasserom for å ha undervisning. Ulempene er det at vi ikke samles, men utenom det syntes jeg at det bare er positive sider. Hvis man for eksempel ikke kan stille til undervisningen en time, så kan man bare se opp igjen et opptak fra timen, slik at man ikke går glipp av noe. Man kan altså ta igjen undervisningen hvis man er borte en dag.

Mange lurer sikker på hvordan vi har prøver og vurderes i faget. Der samles vi en gang hvert halvår på Hordaland fylkeshus og gjennomfører en prøve på 5 timer (akkurat samme som en tentamen). Vi har også muntlige vurderinger og presentasjoner i faget.

Til alle dere som lurer på om dere skal melde dere på, så vil jeg anbefale dette kurset på det sterkeste. Nettundervisningen fungerer utrolig effektivt, og man lærer mye nytt hver time. Hvis du går på skole i Hordaland fylkeskommune med studiespesialiserende utdanningsprogram, kan jeg anbefale kinesisk 2."

Kinesisk kulturdag

Kinesisk kulturdag er ein dag for sosialt samvær med mykje spanande kulturelt innhald! Vi samler oss for å feire kinesisk nyttår. Vi ser kinesisk film, lærer om kinesisk kalligrafi og har typiske leikar i samanheng med nyttårsfeiringa. Det blir servert noko å spise og drikke. Vi kosar oss og er sosiale, og har det moro saman.