Toppidrett skuleåret 2021/2022

Frå og med skuleåret 2021/22 vil vurderinga av om eleven er kvalifiserer som toppidrettsutøvar og inntaket til vidaregåande skule bli skilt.

Eleven søkjer ordinære utdanningsprogram og må i tillegg hake av under tilleggsopplysningar i søknaden i Vigo om at det blir søkt om spissa toppidrettstilbod gjennom Olympiatoppen Vest-Norge( OLTV).

Ungdommen må også fylle ut eit eige søknadskjema og sende til Olympiatoppen Vest innan søknadsfristen 1. mars. OLTV vil svare før 1. mai.

Dersom OLTV vurderer at eleven kvalifiserer som toppidrettsutøvar, men at søkjar ikkje har rett på nærskulepoeng til skulen ein søkjer toppidrett på, vil det bli tildelt nærskulepoeng til utdanningsprogrammet på skulen.

Eleven har rett til å halde fram på Vg2 og Vg3 ved same skule for alle studieførebuande utdanningsprogram , under føresetnad av at søkjaren er kvalifisert for inntak til neste nivå. Karakterinntaket gjeld derfor for inntak til Vg1.

Skular som har tilbod om spissa toppidrett i regi av OLTV:

Tertnes vgs 

Elevar som ønsker å søke spissa toppidrett må søkje ordinær Vg1 studiespesialisering.

Tertnes vgs kan du velje alle typar idrettar.

Amalie skram vgs

Elevar som ønsker å søke spissa toppidrett må søkje ordinær Vg1 studiespesialisering.

På Amalie Skram vgs kan du søkje idrettane symjing eller stuping. Det vere eit alternativ å søke Amalie Skram vgs på første ønskje og Tertnes vgs på andre ønskje.

Voss gymnas

Elevar som ønsker å søke spissa toppidrettskal må søkje ordinær Vg1 idrettsfag. Meir informasjon ligg på skulen si nettside.

Sogndal vgs

For deg som ønsker å søke spissa toppidrett i fotball, må du søke ordinær Vg1 idrettsfag ved Sogndal vgs.

Det er inntil 5 plassar per årssteg som er sett av til deltaking i spissa toppidrettstilbod i fotball.

Hafstad vgs

For deg som ønsker å søke spissa toppidrett i volleyball ved Hafstad vgs, må du søke ordinær Vg1 studiespesialisering.

Det er inntil 5 plassar per årssteg som er sett av til deltaking i spissa toppidrettstilbod i volleyball.

Åsane vgs

For deg som ønsker å søke spissa toppidrettstilbod ved Åsane vgs, må du søker ordinær Vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Til Vg2 yrkesfag er det ikkje mogeleg å få til rett til oppflytting til neste nivå, som i studieførebuande utdanningsprogram. Det er karakterbasert inntak til Vg2 og Vg3 yrkesfag, så her må du søke på lik line med dei andre søkarane til det programområdet du ønsker.