Kjeveortopedisk behandling av traume tenner og oppfatning av tilvisingsrutinar blant norske kjeveortopedar. Eit kvalitetssikringsprosjekt

Dette er eit kvalitetssikringsprosjekt.

Prosjekt

Formålet med prosjektet er å

  1. vurdere kva grad av kunnskap og arbeidsrutinar som norske kjeveortopedar har for behandling av traumetenner.
  2. vurdere oppfatning av informasjon mottatt gjennom det offentlege tilvisingssystemet om traumetenner i forkant av kjeveortopedisk behandling hos norske kjeveortopedar.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

Prosjektleiar: Dorina S. Thelen, tannlegespesialist og forskar ved TkVestland

Prof. Kristin S. Klock, Institutt for klinisk odontologi UIB

Eksterne organisasjonar

Institutt for klinisk odontologi, UIB