Om HUSK-tannhelse

HUSK-tannhelse er ei screeningundersøking av munnhelse hos deltakarar fødde i 1950–51 frå tidlegare Hordaland fylke. HUSK-tannhelse er eit samarbeid med HUSK3 (Helseundersøkingane i Hordaland). HUSK-tannhelse vart oppretta ut frå ønske om å knytte data for oral helse til andre helsedata som er samla inn i HUSK.

Datainnsamling

Frå personar som har deltatt i Helseundersøkingane i Hordaland (HUSK 1,2,3) er det samla inn informasjon om helse, utdanning, sosial status og livsstil m.m., og den første undersøkinga var på byrjinga av 90-tallet. I HUSK-3 er hjartehelsa grundig undersøkt for å kartlegge om dei har begynnande hjarte-sjukdom. Dei same deltakarane bidrar til data i HUSK-tannhelse, ei munn- og tannhelseundersøking kor også bakterieprøvar frå munnhola og spyttprøvar blir samla inn.

Munn-og tannhelseundersøkingane i HUSK-Tannhelse blei utført i Tannlegevakta sine lokale i Solheimsviken i samarbeid med tilsette i Vestland fylkeskommune tannhelseteneste.

Avslutta datainnsamling

Datainnsamlinga i HUSK-tannhelse blei avslutta juni 2022. Over 1300 deltakarar har vore inne til munn- og tannhelseundersøking i perioden mars 2020–juni 2022. Arbeidet med analyse av datamaterialet er i gang.