For tidlegare deltakarar

Publikasjonar og artiklar frå HUSK-tannhelse vil bli lagt ut her når dei er klare.

I slutten av juni 2022 avslutta vi datainnsamlinga i HUSK-tannhelse.

Frå vi begynte med munn- og tannhelseundersøkingar i mars 2020 har over 1300 deltakarar vore inne til klinisk undersøking med røntgenbilde.

Det blei samla inn spyttprøvar, og det blei tatt bakterieprøvar frå tannkjøtet. Bakterieprøvane har blitt sende til analyse, og arbeidet med datamaterialet er i gang.

Publikasjonar og artiklar frå HUSK-tannhelse vil bli lagt ut på denne sida når dei er klare.

Tusen takk til alle som har deltatt i HUSK-tannhelse.

Poster presentasjon av HUSK-tannhelse data

Arbeidet med HUSK-tannhelse data er i gang for fullt. På CED-IADR konferansen i september 2023, deltok Hager Zein Elabdeen (postdoktor ved TkVestland) med sin poster om førekomst av periodontitt blant 70-åringar i tidlegare Hordaland fylke.

Foto av Hager Zein Elabdeen ved siden av sin plakat om førekomst av periodontitt blant 70-åringar

Foto av poster:Plakat om førkomst av periodontitt blant 70-åringar i tidlegare Hordaland fylke