For tidlegare deltakarar

Publikasjonar og artiklar frå HUSK-tannhelse vil bli lagt ut her når dei er klare.

I slutten av juni 2022 avslutta vi datainnsamlinga i HUSK-tannhelse.

Frå vi begynte med munn- og tannhelseundersøkingar i mars 2020 har over 1300 deltakarar vore inne til klinisk undersøking med røntgenbilde.

Det blei samla inn spyttprøvar, og det blei tatt bakterieprøvar frå tannkjøtet. Bakterieprøvane har blitt sende til analyse, og arbeidet med datamaterialet er i gang.

Publikasjonar og artiklar frå HUSK-tannhelse vil bli lagt ut på denne sida når dei er klare.

Tusen takk til alle som har deltatt i HUSK-tannhelse.