Tysnes tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Merk at:

  • i partallsveker har vi ope tirsdag, onsdag og torsdag
  • i oddetalsveker har vi ope onsdag og torsdag.

Adresse

Hegglandsvegen 39, Vågetunet (2. etasje), 5696 Tysnes

Telefon

53 43 21 30
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.tyn@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Våge kai
Nokre gratis parkeringsplassar ved tannklinikken

Klinikkleiar

Diana Henriques Quintero

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde