Tysnes tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Merk at:

  • i partallsveker har vi ope tirsdag, onsdag og torsdag
  • i oddetalsveker har vi ope onsdag og torsdag.

Adresse

Hegglandsvegen 39, Vågetunet (2. etasje), 5696 Tysnes

Telefon

53 43 21 30

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.tyn@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Våge kai.
Nokre gratis parkeringsplassar ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Diana Henriques Quintero

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde