Stord tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Borggata 5, 5417 Stord

Telefon

53 40 95 50
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.sto@vlfk.no

Universell utforming

Meir informasjon om klinikken si utforming finn du her: Bygg for alle

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Leirvik bussterminal
Gratis parkering på torget, maksimalt to timar

Klinikkleiar

Diana Henriques Quintero

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde