Stord tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Borggata 5, 5417 Stord

Telefon

53 40 95 50

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.sto@vlfk.no

Universell utforming

Meir informasjon om klinikken si utforming finn du her: Bygg for alle

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Leirvik bussterminal. 
Gratis parkering på torget, maksimalt to timar.

Klinikkleiar

Diana Henriques Quintero

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde