Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

Rapport nr 18 frå analysegruppa som har som formål å kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til den pågåande covid-19-epidemien og oljeprisfallet og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland.

[Sist oppdatert 21. oktober 2020]

Konsekvensar av korona og oljeprisfall for næringslivet i Vestland - felles kunnskapsgrunnlag v.18_Side_03.png

Nøkkelfunn frå denne versjonen

Arbeidsløyse

Dei tre første vekene i oktober har tal arbeidssøkarar gått ned med 300-350 personar kvar veke.

Sosial ulikskap

Ein ny studie viser at personar med låg utdanning og/eller låg inntekt har langt større fare for å framleis vere arbeidsledig.

Julebordsesongen avlyst

Restaurant- og utelivsbransjen er avhengig av julebordsesongen, men i år planlegg berre 14 % av respondentane i NHO si nyaste medlemsundersøking å halde julebord for sine tilsette.

Statlege støtteordningar

Næringslivet i Vestland har til no i 2020 fått 2,3 milliardar kroner i statlege tilskot og 2,4 milliardar i lån og garantiar. Mykje av dette kjem frå ekstraordinære koronatiltak.

Last ned og les meir om dette i arbeidsgruppa sitt siste felles kunnskapsgrunnlag

Sjå også Vestland fylkeskommune sine rapportar om andre samfunnsmessige konsekvensar av koronakrisa!