Stortingsvalet 2021

Stortingsvalet var måndag 13. september 2021. Fylkesvalstyret har godkjent 22 lister i Hordaland og 17 i Sogn og Fjordane.