Stortingsvalet 2021

Stortingsvalet er måndag 13. september 2021. Fristen for å levere listeforslag gjekk ut onsdag 31. mars kl. 12.00.

Vestland fylke er delt i to valdistrikt; tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Det er mogleg å stille liste i begge valdistrikt, eller i eitt av dei. Frist for å levere inn listeforslag er 31. mars kl. 12:00.

Merk at listeforslaget skal vere fylkeskommunen i hende innan fristen 31. mars kl. 12. Det er difor ikkje nok å poststemple listeforslaget 31. mars.

Vestland fylkeskommune kjem til å ha mottak av listeforslag i begge valdistrikta; i fylkeshuset i Leikanger og i fylkeshuset på Sandsli. Det har tidlegare vore vanleg at listeforslaga blir levert fysisk ved oppmøte.

På grunn av restriksjonar vil det vere mogleg å:

  • Sende listeforslaget i posten
  • Levere i eitt av dei to fylkeshusa, etter avtale

Sende i posten

Om partiet ditt ønskjer å sende listeforslaget i posten, rår vi til å sende det rekommandert med sporing. Adressen er:

Vestland fylkeskommune,
Politisk sekretariat v/Ingeborg Strandberg
Postboks 7900,
5020 Bergen

Levere i fylkeshuset

Om partiet ditt ønskjer å levere det fysisk i eitt av dei to fylkeshusa, må du ringe og avtale i forkant. Det er for å sikre at det er nokon til stades for å ta i mot listeforslaget. Ring 05557 for å avtale tid.

Om partiet ditt er usikker på om alle krava til listeforslaget er tekne i vare, eller du har nokre spørsmål, kan du ta kontakt med Ingeborg Strandberg på e-post: ingeborg.strandberg@vlfk.no

Legg igjen nummeret ditt om du vil at ho skal ringe deg opp att.