Stortingsvalet 2021

Stortingsvalet er måndag 13. september 2021. Fylkesvalstyret har godkjent 22 lister i Hordaland og 17 i Sogn og Fjordane.

Vestland fylke er delt i to valdistrikt: tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sogn og Fjordane fylke.

Nyhendesak om dei godkjende listene til stortingsvalet

Godkjende lister til stortingsvalet frå Hordaland (pdf)

Godkjende lister til stortingsvalet frå Sogn og Fjordane (pdf)

Oversyn over alle lister og parti ved stortingsvalet

Førehandsrøystinga startar 10. august og varer til og med 10. september.

Kvar enkelt kommune arrangerer denne.

Valdagen er måndag 13. september. I enkelte kommunar også søndag 12. september.