Stortingsvalet 2021

Stortingsvalet var måndag 13. september 2021. Fylkesvalstyret godkjente 22 lister i Hordaland og 17 i Sogn og Fjordane. 16 representantar vart valde frå Hordaland og 4 frå Sogn og Fjordane.