Valresultatet i Vestland godkjent

Fylkesvalstyret har godkjent resultatet av stortingsvalet i dei to valdistrikta i Vestland: Sogn og Fjordane og Hordaland. Totalt 20 representantar skal representere Vestland i det nye Stortinget.

NYE PÅ STORTINGET: Tre representantar på Vestland fylkesting skal bli stortingsrepresentantar. Det er Alfred Bjørlo (f.v.), Torbjørn Vereide og Linda Merkesdal. (foto: Martin Håndlykken/Vestland fylkeskommune)
NYE PÅ STORTINGET: Tre representantar på Vestland fylkesting skal bli stortingsrepresentantar. Det er Alfred Bjørlo (f.v.), Torbjørn Vereide og Linda Merkesdal. (foto: Martin Håndlykken/Vestland fylkeskommune)

Det godkjente valresultatet i Vestland inneber inga endringar i den alt kjende mandatfordelinga til det nye Stortinget.

Fylkesvalstyret har fordelt 15 distriktsrepresentantar frå Hordaland og tre frå Sogn og Fjordane. I tillegg har Vestland to utjamningsmandat, eitt frå kvart valdistrikt, som formelt blir fordelt når riksvalstyret kjem saman seinare i september.

Tre representantar i Vestland fylkesting er valde inn på Stortinget. Det er Torbjørn Vereide (A), Linda Merkesdal (A) og Alfred Bjørlo (V).

Hordaland

Dei 15 distriktsrepresentantane, som er valde frå Hordaland, i rekkefølgje dei vart valde inn av veljarane:    

1 Erna Solberg (H) 60 år
2 Marte Mjøs Persen (A) 46 år
3 Helge André Njåstad (Frp) 41 år
4 Ove Trellevik (H) 56 år
5 Odd Harald Hovland (A) 58 år
6 Kjersti Toppe (Sp) 53 år
7 Audun Lysbakken (SV) 43 år
8 Peter Frølich (H) 33 år
9 Eigil Knutsen (A) 32 år
10 Silje Hjemdal (Frp) 37 år
11 Liv Kari Eskeland (H) 56 år
12 Dag Inge Ulstein (KrF) 40
13 Sofie Marhaug (R) 31 år
14 Nils T. Bjørke (Sp) 62 år
15 Linda Merkesdal (A) 48 år

I tillegg har Hordaland eitt utjamningsmandat:
16 Sveinung Rotevatn (V) 34 år

Sogn og Fjordane

Dei tre distriktsrepresentantane frå Sogn og Fjordane, i den rekkefølgja dei vart valde inn av veljarane:

1 Erling Sande (Sp) 42 år
2 Torbjørn Vereide (A) 32 år
3 Olve Grotle (H) 57 år

I tillegg har Sogn og Fjordane eitt utjamningsmandat:
4 Alfred Bjørlo (V) 48 år

Det nye Stortinget møter fredag 1. oktober. Då blir valresultatet endeleg godkjent.