Nettverk og samlingar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Vestland fylkeskommune til å auke plankompetansen i fylket.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plan-, klima- og folkehelsekonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Konferansen vart i 2020 arrangert 27. oktober.

Vi kjem snart med informasjon om når vi planlegg å arrangere plannettverk i 2020

Plankonferansen i 2020 blei arrangert digitalt 27. oktober og hadde tittelen Planlegging i ei brytingstid. Meir informasjon i kalenderen.

Sjå opptak av samlinga

Presentasjonar frå konferansen

Utviklingsplan for Vestland 2020–2024
v. Synnøve Stalheim, seksjonssjef for plan, klima og folkehelse i Vestland fylkeskommune

Korleis er det å vere ungdom i Vestland?
v. Susanne Sørli Slettebakken, leiar i Vestland ungdomsutval 

Planleggingen i en brytningstid. Har vi de verktøyene vi trenger?
v. Gro Sandkjær Hanssen, forskar 1 ved OsloMet

Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling
v. Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo

Sosial berekraft – ein føresetnad for samfunnsutviklinga
v. Gunnar Ridderström, førsteamenuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Spørsmål ved etablerte sanningar
v. Ove Jakobsen, professor ved Nord universitet