Nettverk og samlingar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Vestland fylkeskommune til å auke plankompetansen i fylket.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plan-, klima- og folkehelsekonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket.