Nettverk og samlingar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Vestland fylkeskommune til å auke plankompetansen i fylket.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plan-, klima- og folkehelsekonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket. Konferansen vart i 2020 arrangert 27. oktober.

Vestland fylkeskommune arrangerte i etterkant av plan-, klima- og folkehelsekonferansen 2020 to webinar der vi jobba vidare med og gjekk i djupna på fleire av tema.

Arrangementet vert streama og de kan sjå opptak av webinaret her:

Opptak av webinar 12. november 2020.

Plankonferansen i 2020 blei arrangert digitalt 27. oktober og hadde tittelen Planlegging i ei brytingstid. Meir informasjon i kalenderen.

Konferansen blei streama og de kan sjå opptak av samlinga her:
Sjå opptak av samlinga