Nettverk og samlingar

Gjennom planfaglege nettverk og konferansar bidrar Vestland fylkeskommune til å auke plankompetansen i fylket.

Plannettverket er ein møteplass for alle som er involvert i kommuneplanlegging, med kommuneplanar, reguleringsplanar eller relevant sakshandsaming. Planseksjonen er sekretariat og inviterer til nettverksamlingar innanfor ulike tema.

Den årlege plankonferansen er ein viktig møteplass for fagfolk og politikarar frå heile fylket.

Meir om nettverk:
Plannettverk - arealdelen til kommuneplanen