Desse får kunstnarstipend frå Vestland fylkeskommune

22 kunstnarar får kunstnarstipend frå Vestland fylkeskommune i 2022. Det er i kategoriane visuell kunst, scenekunst, litteratur og film, og musikk.

foto av maleri i blått, gull, kvitt og grått
STIPEND: Vestland fylkeskommune deler ut stipend i ulike kategoriar. 22 kunstnarar 40 000 kroner kvar. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Kvart stipend er på 40 000 kroner og er meint å gje profesjonelle kunstnarar, både nyutdanna og etablerte høve til utvikling, fordjuping eller fagleg påfyll.

Fire fagkomitear har komme med innstilling til tildelingane.

Desse får kunstnarstipend i år

Visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design)

 • Grete Unstad
 • Sarah Jost
 • Kristina Aas
 • Emilie Wright
 • Beate Einen
 • Kaeto Sweeney
 • Unn Devik
 • Bjørn Venø
 • Åse Løvgren

Scenekunst (inkl. dans)

 • Roseanne Dos Reis
 • Berit Einemo Frøysland
 • Marit Loe Bjørnstad

Litteratur og film

 • Merethe Offerdal Tveit
 • Erlend O. Nødtvedt
 • Arnfinn Kolerud
 • Jade Hærem Aksnes

Musikk

 • Berit Opheim
 • Christian Meaas Svendsen
 • Erlend Tvinnereim
 • Vilde Tuv
 • Eline Rafteseth
 • Warith Salti

Kunstnarstipenda blir lyste ut att neste år, og søknadsfristen blir 1. juni 2023.