Treng bedrifta di ny kompetanse og omstilling?

Har koronakrisa ført til permitteringar og færre oppdrag? Vi tilbyr midlar til intern opplæring for bedrifter. Søk innan 22. mai.

KAN FINANSIERE FAGBREV: Nytt i denne utlysingsrunden er at bedrifter som er ramma av koronakrisa kan søke om finansiering av fagbrev på jobb for eigne tilsette (Illustrasjonsfoto: Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune).
KAN FINANSIERE FAGBREV: Nytt i denne utlysingsrunden er at bedrifter som er ramma av koronakrisa kan søke om finansiering av fagbrev på jobb for eigne tilsette (Illustrasjonsfoto: Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune).

«BIO-midlane» (bedriftsintern opplæring) skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er ramma av koronakrisa, både ordinære opplæringstiltak og fagbrev på jobb.

Største utlysing

- Potten på 20 millionar kroner er den største vi har lyst ut sidan vi starta med BIO-midlane. Målet med BIO-midlane er at bedrifter med omstillingsbehov skal kunne prioritere opplæring, sjølv om koronasituasjonen gjer at dei opplever svært krevjande tider, seier Bård Sandal, fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling.

Han oppmodar til å søke no, ettersom fristen 22. mai nærmar seg fort.

Vestland har til saman fått 35 millionar kroner til bedriftsintern opplæring, etter at Stortinget auka ramma til fylka med 300 millionar.

Fagbrev på jobb

Nytt i denne utlysingsrunden er at bedrifter som er ramma av koronakrisa kan søke om finansiering av fagbrev på jobb for eigne tilsette. Tilsette som er permitterte vil her bli prioriterte.

Dette er den fjerde gongen fylket lyser ut BIO-midlar sidan landet blei ramma av pandemien.