Tilsett på Sandsli koronasmitta

Ein tilsett i Vestland fylkeskommune med kontorplass i fylkeshuset på Sandsli har fått stadfesta koronasmitte. Tilsette og andre som ein veit har vore i nær kontakt med vedkommande, er varsla og bedne om å nytte heimekarantene.

HEIMEKARANTENE: Tilsette og andre som ein veit har vore i nær kontakt med den smitta, er varsla og bedne om å nytte heimekarantene. Foto: Shutterstock
HEIMEKARANTENE: Tilsette og andre som ein veit har vore i nær kontakt med den smitta, er varsla og bedne om å nytte heimekarantene. Foto: Shutterstock

Fylkesrådmannen er i dialog med aktuelle helsemyndigheiter for å avklare vidare oppfølging av situasjonen. Så langt ein kjenner til, har den aktuelle personen ikkje vore i kontakt med tilfeldige besøkande på fylkeshuset.

Tilsette og andre som er bedne om å vere i karantene heime, må vere merksame på eventuelle symptom på smitte og sjukdom og kontakte lege ved behov.

Her finn du meir informasjon om kva Folkehelseinstituttet meiner med heimekarantene.

Drifta i fylkeshuset på Sandsli held fram som normalt. Som eit første grep vert det no sett inn ekstra reinhald og gjennomført desinfeksjon av aktuelle fellesområde. Det vert og gjort nokre tilpassingar i praktiske rutinar rundt matservering i kantina.

Kontaktperson for eventuell presse: fylkesrådmann Rune Haugsdal: 945 00 337