Informasjon om korona

Oversikt over smittetal ved skulane til og med 11. februar 2022. Denne sida blir ikkje lenger oppdatert.

illustrasjonsfoto av virus.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

 

Smittestatus ved dei vidaregåande skulane våre

Regjeringa fjerna alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19 laurdag 12. februar kl 10.00. Vi vil difor ikkje oppdatere lista over smittetal ved dei vidaregåande skulane i Vestland etter fredag 11. februar 22.

11. februar

120 elevar og 10 tilsette smitta ved 30 skular. 

10. februar

194 elevar og 23 tilsette smitta ved 34 skular. 

9. februar

172 elevar og 15 tilsette smitta ved 27 skular. 

8. februar

254 elevar og 38 tilsette smitta ved 37 skular. 

7. februar

397 elevar og 81 tilsette smitta ved 33 skular. 

5. - 6. februar

Smitte i løpet av helga: 34 elevar og ni tilsette smitta.

4. februar

103 elevar og 26 tilsette med nye smittetilfelle ved 25 ulike skular i Vestland. 

3. februar

192 elevar og 30 tilsette med nye smittetilfelle ved 37 ulike skular i Vestland. 

2. februar

208 elevar og 24 tilsette med nye smittetilfelle ved 33 ulike skular i Vestland. 

1. februar

290 elevar og 24 tilsette med nye smittetilfelle ved 33 ulike skular i Vestland. 

31. januar

313 elevar og 38 tilsette med nye smittetilfelle ved 36 ulike skular i Vestland. 

29. - 30. januar

I helga var  det til saman nye smittetilfelle hos 97 elevar og 16 tilsette ved 10 ulike skular i Vestland.

28. januar

75 elevar og 14 tilsette med nye smittetilfelle ved 22 ulike skular i Vestland.

27. januar

129 elevar og 15 tilsette med nye smittetilfelle ved desse skulane:

Amalie Skram vgs
Arna vgs
Askøy vgs
Austrheim vgs
Bergen katedralskole
Bømlo vgs
Dale vgs
Fagskulen Vestland
Firda vgs
Fitjar vgs
Fusa vgs
Fyllingsdalen vgs
Høyanger vgs
Knarvik vgs
Laksevåg og Bergen Maritime vgs
Langhaugen vgs
Mo og Øyrane vgs
Nordahl Grieg vgs
Odda vgs
Olsvikåsen vgs
Os gymnas
Os vgs
Osterøy vgs
Rubbestadnes vgs
Sandsli vgs
Slåtthaug vgs
Sogndal vgs
Stend vgs
Stord vgs
Tertnes vgs
Voss gymnas
Voss vgs
Årdal vgs
Årstad vgs
Åsane vgs

26. januar

Oppdatert 27. januar: 134 elevar og 15 tilsette med nye smittetilfelle ved desse skulane:

Arna vgs
Austrheim vgs
Bergen katedralskole
Bømlo vgs
Dale vgs
Fagskulen Vestland
Firda vgs
Fitjar vgs
Fyllingsdalen vgs
Hafstad vgs
Knarvik vgs
Laksevåg og Bergen Maritime vgs
Langhaugen vgs
Nordahl Grieg vgs
Odda vgs
Olsvikåsen vgs
Os gymnas
Os vgs
Osterøy vgs
Rubbestadnes vgs
Sandsli vgs
Sogndal vgs
Sotra vgs
Stend vgs
Stord vgs
Stryn vgs
Voss gymnas
Voss vgs
Årstad vgs
Åsane vgs

25. januar 

Oppdatert 27. januar: 138 elevar og 24 tilsette med nye smittetilfelle ved desse skulane:

Askøy vgs
Austrheim vgs
Bergen katedralskole
Bømlo vgs
Fagskulen Vestland
Fagskulen Vestland
Firda vgs
Fitjar vgs
Flora vgs
Fyllingsdalen vgs
Hafstad vgs
Knarvik vgs
Kvinnherad vgs
Laksevåg og Bergen Maritime vgs
Langhaugen vgs
Mo og Øyrane vgs
Nordahl Grieg vgs
Odda vgs
Olsvikåsen vgs
Os gymnas
Os vgs
Osterøy vgs
Rubbestadnes vgs
Sandsli vgs
Slåtthaug vgs
Sogndal vgs
Sotra vgs
Stend vgs
Stord vgs
Stryn vgs
Tertnes vgs
Voss gymnas
Voss vgs
Årdal vgs
Årstad vgs
Åsane vgs

24. januar

Oppdatert 25. jan: 126 elevar og ni tilsette med nye smittetilfelle ved desse skulane:

Årstad vgs, Os vgs, Fitjar vgs, Osterøy vgs, Voss gymnas, Langhaugen vgs, Laksevåg og Bergen maritime vgs, Odda vgs, Bergen katedralskole, Nordahl Grieg vgs, Bømlo vgs, Stend vgs, Austrheim vgs, Sandsli vgs, Olsvikåsen vgs, Tertnes vgs, Sogndal vgs, Fusa vgs, Årdal vgs, Fagskulen i Vestland, Askøy vgs, Måløy vgs, Åsane vgs, Knarvik vgs, Amalie Skram vgs, Flora vgs.

22. januar - 23. januar:

32 elevar og sju tilsette; med nye smittetilfelle ved desse skulane:

Fyllingsdalen vgs, Voss vgs, Olsvikåsen vgs, Voss gymnas, Amalie Skram vgs, Sandsli vgs, Mo og Øyrane vgs, Kvinnherad vgs, Nordahl Grieg vgs, Laksevåg og Bergen maritime vgs, Stend vgs.

21. januar (frå no av listar vi  ikkje ut tal frå kvar skule)

77 elevar og 18 tilsette med nye smittetilfelle ved desse skulane:

Hyssingen produksjonsskule, Slåtthaug vgs, Dale vgs, Årstad vgs, Sandsli, Os vgs, Stryn vgs, Fitjar vgs, Osterøy vgs, Voss gymnas, Langhaugen vgs, Laksevåg og Bergen maritime vgs, Rubbestadnes vgs, Åsane vgs, Hardanger produksjonskule, Odda vgs, Voss vgs, Bergen katedralskole, Nordahl Grieg vgs, Os gymnas, Bømlo vgs, Sogndal, Knarvik, Stend vgs, Austrheim vgs, Sotra vgs, Manger folkehøgskule.

20. januar

 • Amalie Skram vgs: To elevar smitta (oppdatert 21. januar).
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta (oppdatert 21. januar).
 • Askøy vgs: Ein elev smitta (oppdatert 21. januar).
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta (oppdatert 21. januar).
 • Knarvik vgs: Ein elev smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta (oppdatert 21. januar).
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Manger folkehøgskule: Seks elevar og ein tilsett smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Olsvikåsen vgs: Tre elevar smitta (oppdatert frå ein til tre elevar den 21. januar.)
 • Bergen katedralskole: To elevar smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Fitjar vgs: Ein elev og ein tilsett smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Os gymnas: Ein tilsett smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Sandsli vgs: Fire elevar smitta. 
 • Firda vgs: Ein elev og ein tilsett smitta.
 • Måløy vgs: Ein elev smitta. 

19. januar

 • Manger folkehøgskule: To elevar smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Knarvik vgs: Ein elev og ein tilsett smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Fyllingsdalen vgs: Fire elevar smitta (oppdatert 20. januar).
 • Tertnes vga: Tre elevar smitta (oppdatert 20. januar).
 • Kvam vgs: Fire elevar smitta (oppdatert 19. januar kl 16).
 • Askøy vgs: Tre elevar smitta (oppdatert 19. januar kl 16).
 • Austrheim vgs: Fire elevar smitta (oppdatert 19. januar kl 16).
 • Nordahl Grieg vgs: Åtte elevar og to tilsette smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Olsvikåsen vgs: Tre elevar og ein tilsett smitta (oppdatert 20. januar).
 • Sandsli vgs: To elevar smitta.
 • Voss gymnas: Ein tilsett smitta.

18. januar

 • Manger folkehøgskule: Fem elevar smitta (oppdatert 20. januar kl 16.20).
 • Laksevåg og bergen maritime vgs: Tre elevar og ein tilsett smitta.
 • Knarvik vgs: Seks elevar smitta.
 • Amalie Skram vgs: To elevar og to tilsette smitta.
 • Langhaugen vgs: Tre elevar smitta.
 • Olsvikåsen vgs: Fire elevar og ein tilsett smitta.
 • Bergen katedralskole voksenopplæringa: To elevar smitta.
 • Bergen katedralskole: Tre elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar og ein tilsett smitta.
 • Firda vgs: Ein elev smitta.
 • Askøy vgs: Fire elevar smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev og to tilsette smitta.
 • Eid vgs: Ein tilsett smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta. 

17. januar

 • Eid vgs: Ein elev smitta.
 • Bergen katedralskole: Tre elevar smitta.
 • Olsvikåsen vgs: Fire elevar og to tilsette smitta.
 • Knarvik vgs: To elevar smitta.
 • Askøy vgs: Ein tilsett smitta.
 • Fylingsdalen vgs: Ein elev smitta. 
 • Bømlo vgs: Ein elev smitta 
 • Sandsli vgs: Fem elevar smitta.
 • Amalie Skram vgs: Tre elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar og to tilsette smitta.

16. januar

 • Voss gymnas: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Tre elevar smitta.
 • Knarvik vgs: Ein tilsett smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.

15. januar

 • Voss gymnas: Fire elevar smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To tilsette smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.

14. januar

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev og ein tilsett smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta
 • Sotra vgs: Ein elev og ein tilsett smitta.
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta.
 • Slåtthaug vgs: Ein elev og to tilsette smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.

13. januar

 • Voss gymnas: Tre elevar og ein tilsett smitta (oppdatert 18. januar).
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev og ein tlisett smitta.
 • Hyssingen produksjonsskole: Ein tilsett smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Knarvik vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Fem elevar smitt.
 • Stend vgs: To tilsette smitta. 
 • Bergen katedralskole: To elevar smitta. 
 • Nordahl Grieg vgs: ein elev og ein tilsett smitta. 
 • Åsane vgs: To elevar smitta.
 • Askøy vgs: Ein tilsett smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 
 • Tertnes vgs: Tre elevar smitta.
 • Mo og Øyrane vgs: Ein elev smitta.
 • Os gymnas: Tre elevar smitta
 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. 
 • Voss vgs: Ein elev smitta.

12. januar

 • Voss gymnas: To elevar smitta (oppdatert 18. januar).
 • Sandsli vgs: ein elev smitta.
 • Mo og Øyrane vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Fem elevar smitta.
 • Os gymnas: Ein elev smitta.
 • Bergen katedralskole: Fire elevar smitta.
 • Amalie Skram vgs: To elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta.
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs: Ein elev smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.
 • Fusa vgs: To elevar smitta. 

11. jaunuar

 • Sogndal vgs: Ein elev smitta.
 • Firda vgs: Ein elev smitta.
 • Voss vgs: Tre elvar smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Fire elevar smitta.
 • Knarvik vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar og ein tilset smitta. 
 • Stend vgs: Ein elev smitta. 
 • Hafstad vgs: Ein tilsett smitta. 
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs: Ein elev smitta. 
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. 
 • Slåtthaug vgs: To elevar og ein tilsett smitta.

10. januar

 • Firda vgs: Ein elev smitt.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta.
 • Fusa vgs: To elevar og ein tilsett smitta.
 • Slåtthaug vgs: Ti elevar og to tilsette smitta.
 • Voss gymnas: To elevar smitta.
 • Sogndal vgs: Ein elev smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta.
 • Olsvikåsen vgs: To elevar smitta. 
 • Sotra vgs: Ein tilsett smitta. 
 • Åsane vgs: Ein tilsett smitta. 

9. januar

 • Stend vgs: To elevar og fire tilsette smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein tilsett smitta.
 • Voss vgs: Fem elevar og ein tilsett smitta.
 • Voss gymnas: Sju elevar og to tilsette smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev og ein tilsett smitta.
 • Amalie Skram vgs: Fem smitta elev.

8. januar

 • Åsane vgs: To elevar og to tilsette smitta.
 • Sandsli vgs: Ein tilsett smitta.

7. januar

 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta. 
 • Voss gymnas: Fire elevar smitta.
 • Åsane vgs: To elevar smitta.

6. januar

 • Askøy vgs: Ein elev og ein tilsett smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta..
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta.
 • Manger folkehøgskule: Ein elev smitta.
 • Slåtthaug vgs: Seks elevar smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta. 
 • Voss gymnas: Fire elevar smitta. 

5. januar

 • Firda vgs: Ein tilsett smitta.
 • Askøy vgs: Ein elev smitta.
 • Sotra vgs: Tre elevar smitta.
 • Voss gymnas: To elevar smitta.
 • Sogndal vgs: Ein tilsett smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Tre elevar og ein tilsett smitta.

4. januar

 • Bømlo vgs: Ein elev smitta.
 • Stend vgs: Ein elev smitta.
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta. 

3. januar 2022

 • Os gymnas To elevar smitta.
 • Stend vgs: To elevar smitta.
 • Askøy vgs: Ein tilsett smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta.
 • Os gymnas: Ein elev smitta.

NB! Vi har ikke registert i juleferien 18. desember - 2. januar.

17. desember

 • Voss vgs.: Ein elev smitta.
 • Os vgs.: Ein elev smitta

16. desember

 • Voss vgs.: Ein elev smitta.
 • Austrheim vgs.: Ein elev smitta.
 • Kvam vgs.: Ein elev smitta.
 • Knarvik vgs.: Ein elev smitta.
 • Askøy vgs.: Ein elev smitta.
 • Laksevåg Bergen maritime vgs.: Ein elev smitta.
 • Sandsi vgs: Ein elev smitta.

15. desember

 • Bømlo vgs.: Ein elev smitta.
 • Voss vgs.: Ein tilsett smitta.
 • Austrheim vgs.: Ein elev smitta. 
 • Mo- og Øyrane vgs.: Ein tilsett smitta. 
 • Bergen Katedralskole, vaksenopplæringa: Fire elever smitta. (Oppdatert 16. desember)
 • Fagskolen Hordaland.: Ein student smitta. (Oppdatert 16. desember)
 • Amalie Skram vgs.: Ein elev smitta. (Oppdatert 16. desember)

14. desember

 • Årstad vgs.: Ein elev smitta.
 • Bergen Katedralskole: Ein elev smitta.
 • Sandsli vgs.: Ein elev smitta
 • Fyllingsdalen vgs.: Seks elevar og to tilsette smitta.
 • Slåtthaug vgs.: To tilsette smitta. 
 • Askøy vgs.: Ein elev smitta. 
 • Åsane vgs.: To elever smitta. 

13. desember

 • Fyllingsdalen vgs.: Tre elevar smitta. 
 • Voss vgs.: Ein elev smitta. 
 • Bergen Katedralskole: To elevar smitta. 
 • Langhaugen vgs.: Fire elevar smitta. 
 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 
 • Åsane vgs: Tre elevar og to tilsette smitta.
 • Os gymnas: Tre elevar smitta. 
 • Stend vgs: Ein elev smitta.
 • Askøy vgs: Ein tilsett smitta. 
 • Slåtthaug vgs: Ni elevar smitta 

12. desember

 • Bergen katedralskole, vaksenopplæringa: Ein elev smitta 
 • Årstad vgs: Tre elevar smitta 
 • Sandsli vgs: To elevar smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: Tre elevar og ein tilsette smitta. 

11. desember

 • Sandsli vgs: Tre elevar smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta (oppdatert 13. desember). 

10. desember

 • Slåtthaug vgs: Tre elevar smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Knarvik vgs: To elevar smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Åsane vgs: To elevar smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Årstad vgs: Ein elev smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Fyllingsdalen vgs: Fem elevar smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Nordfjordeid vgs: Ein elev smitta (oppdatert 13. desember). 
 • Sotra vgs: Ein elev og ein tilsett smitta. 
 • Sandsli vgs: Ein tilsett smitta. 
 • Bergen katedralskole, vaksenopplæringa: Ein elev smitta
 • Måløy vgs: Ein elev smitta.

9. desember

 • Knarvik vgs: Ein elev smitta (oppdatert 10. desember). 
 • Os gymnas: Ein elev smitta (oppdatert 10. desember). 
 • Amalie Skram: Ein elev smitta (oppdatert 10. desember). 
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta (oppdatert 10. desember). 
 • Langhaugen vgs: To elevar smitta (oppdatert 10. desember). 
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta. 
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta. 
 • Åsane vgs: Sju elevar smitta (oppdatert kl 16.00)
 • Årstad vgs: To elevar smitta. 

8. desember

 • Amalie Skram: Ein elev smitta (oppdatert 10. desember). 
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta (oppdatert 9. desember). 
 • Askøy vgs: Ein elev smitta (oppdatert 9. desember). 
 • Nordahl Grieg vgs: T o elevar smitta (oppdatert 9. desember). 
 • Sandsli vgs: To elevar smitta (oppdatert 9. desember). 
 • Tertnes vgs: Ein eiev smitta. 
 • Havstad vgs: Ein elev smitta. 
 • Årstad vgs: To elev smitta (oppdatert 9. desember).  

7. desember

 • Bergen katedralskole: Fire elevar smitta (oppdatert 8. desember).
 • Askøy vgs: Ein elev smitta (oppdatert 8. desember).
 • Årstad vgs: Ein tilsett smitta (oppdatert 8. desember).
 • Langhaugen vgs: Tre elevar smitta (oppdatert 8. desember).
 • Sotra vgs: Ein elev smitta. 
 • Stryn vgs: Ein elev smitta. 
 • Laksevåg BMV: Ein tilsett smitta. 
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 
 • Åsane vgs: Ein tilsett og to elevar smitta (oppdatert 8. desember).

6. desember: 

 • Fyllingsdalen vgs: Tre elevar smitta (oppdatert 7. desember).
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 
 • Bergen katedralskole: Seks elevar og ein tilsett smitta. 
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta. 
 • Sotra vgs: Ein elev smitta.
 • Voss: vgs: Ein elev smitta. 
 • Årstad vgs: Fem elevar smitta (oppdatert 7. desember).
 • Åsane vgs: Seks elevar smitta (oppdatert 7. desember)
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.
 • Olsvikåsen vgs: Tre elevar smitta. 
 • Dale vgs: Ein tilsett smitta. 

5. desember

 • Årstad vgs: To elevar smitta (oppdatert 6. des).
 • Bergen katedralskole: Ein tilsett smitta (oppdatert 6. des).
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta (oppdatert 6. des).

4. desember

 • Askøy vgs: EIn elev smitta (oppdatert 6. des).
 • Sotra vgs: To elevar smitta (oppdatert 6. des).
 • Nordahl Grieg vgs: Ein lev smitta (oppdatert 6. des).

3. desember

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta (oppdatert 6. des).
 • Sotra vgs: Ni elevar smitta i løpet av veka (oppdatert 6. des).
 • Laksevåg BMV: Ein elev smitta (oppdatert 6. des).
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta (oppdatert 6. des).
 • Årstad vgs: Ein elev smitta (oppdatert 6. des).
 • Åsane vgs: To elevar smitta (oppdatert 6. des).
 • Arna vgs Ein elev smitta (oppdatert 6. des).

2. desember

 • Åsane vgs: Fem elevar smitta (oppdatert 6. des).
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta (oppdatert 3. des)
 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. 
 • Osterøy vgs: Ein elev smitta.
 • Slåtthaug vgs: Ein tilsatt smitta.
 • Mo og Øyrane vgs: To elevar smitta. 
 • Årstad vgs: To elevar smitta (oppdatert 6. des).
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta.

1. desember

 • Åsane vgs: To elevar smitta (oppdatert 6. des).
 • Årstad vgs: Ein elev smitta (oppdatert 2. des).
 • Olsvikåsen vgs: To elevar smitta (oppdatert 2. des).
 • Os gymnas: Ein elev smitta. 
 • Sandsli vgs: To elev smitta (oppdatert 2. des).
 • Arna vgs: Ein elev smitta. 
 • Laksevåg BMV: Fem elevar smitta.
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. 

30. november

 • Årstad vgs: To elevar smitta.
 • Årdal vgs: Ein tilsett smitta. 
 • Nordahl Greig vgs: Ein elev smitta. 
 • Laksevåg BMV: Ein elev smitta. 

29. november

 • Årstad vgs: To elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Fusa vgs: Ein elev smitta.

28. november

 • Årstad vgs: To elevar smitta.

26. november

 • Fyllingsdalen vgs.: to elevar smitta
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs.: Ein tilsett smitta
 • Askøy vgs.: ein elev smitta.

25. november

 • Slåtthaug vgs.: ein elev smitta
 • Askøy vgs.: ein smitta  (registrert 29.11.)
 • Sogndal vgs.: Ein tilsett smitta
 • Olsvikåsen vgs.: Ein elev smitta

24. november

 • Åsane vgs: To elevar smitta (oppdatert 2. des).
 • Årstad vgs: Ein elev smitta

23. november

 • Amalie Skram vgs.: Ein elev smitta
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein tilsett smitta. I tillegg er tre elevar smitta, men dei er først rapportert 25. november.
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta
 • Årstad vgs: Ein tilsett smitta (rapportert 24. november)

22. november

 • Fusa vgs: Ein tilsett smita (registrert 23. november). 
 • Bergen katedralskole: Seks elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Osterøy vgs: Ein elev smitta.

21. november

 • Stend vgs: Ein tilsett smitta (registert 22. nov).

20. november

 • Åsane vgs: ein elev smitta (registert 23. nov).
 • Stend vgs: Ein elev og ein tisett smitta (registert 22. nov).
 • Årstad vgs: ein elev smitta (registert 22. nov).

19. november

 • Os vgs: Ein elev smitta (registert 22. nov).
 • Tertnes vgs.: Ein elev smitta
 • Årstad vgs.: Ein elev smitta

18. november

 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Fylllingsdalen vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta.
 • Sotra vgs: Ein elev smitta. 
 • Langhaugen vgs: ein elev smitta. 
 • Laksevåg BMV: To elevar smitta.

17. november

 • Årstad vgs: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein tilsett smitta.
 • Bergen katedralskole: Ein tilsett smitta
 • Fusa vgs.: To elevar smitta.
 • Amalie Skram vgs.: Fem elevar smitta.

16. november

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta.
 • Arna vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: ein elev smitta. 
 • Kvam vgs: Ein elev smitta. 
 • Osterøy vgs: Ein elev smitta.

15. november

 • Bømlo vgs: Ein elev smitta.
 • Stend vgs to elevar og ein tilsett smitta.
 • Åsane vgs: To elevar smitta. 
 • Sogndal vgs: Ein elev smitta.
 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: To elevar smitta.
 • Kvam vgs: Fem elevar smitta.
 • Arna vgs: Ein elev smitta. 

13. november

 • Amalie Skram vgs: Ein tilsett smitta.
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta.

12. november

 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Årdal vgs: Tre elevar smitta.
 • Eid vgs: To tilsette smitta.
 • Firda vgs: Ein elev og to tilsette smitta.
 • Kvam vgs: Tre elevar smitta
 • Åsane vgs: Ein elev smitta

 

11. november

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta
 • Åsane vgs: Ein elev smitta
 • Osterøy vgs: To elevar smitta

Alle tilfella frå 26. september til 10. november ble lagt inn 11. november:

Dato Skule Elevar smitta Tilsette smitta
1. okt Fyllingsdalen vgs 1  
10. okt Bergen katedralskole 4  
25. okt Laksevåg BMV 1  
28. okt Laksevåg BMV 3  
3. nov Osterøy vgs 1  
3. nov Slåtthaug vgs 2  
3. nov Os gymnas 1  
4. nov Osterøy vgs 1  
4. nov Olsvikåsen vgs 2  
4. nov Laksevåg BMV 1  
4. nov Bergen katerdralskole 1  
5. nov Fitjar vgs 1  
5. nov Langhaugen vgs 7  
7. nov Åsane vgs 1  
8. nov Hyssingen    1
8. nov Olsvikåsen vgs   1
8. nov Langhaugen vgs 1  
8. nov Årstad vgs 2  
9. nov Osterøy vgs 1  
9. nov  Amalie Skram vgs 1  
9. nov Langhaugen vgs 1  
10. nov Årstad vgs 1  
10. nov Olsvikåsen vgs 2  
10. nov Laksevåg BMV 4 2

26. september

 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 

24. september

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta.

21. september

 • Fylingsdalen vgs. Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta.

19. september

 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. 

18. september

 • Amalie Skram vgs: To elevar smitta. 

17. september

 • Hafstad vgs: Ein elev smitta.

15. september

 • Årstad vgs: Ein elev smitta
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta.

14. september

 • Tertnes vgs: Ein elev smitta. 

11. september

 • Årstad vgs: Ein elev smitta.

10. september

 • Odda vgs: Tre elevar smitt.
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta.

9. september

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 

8. september

 • Årstad vgs: Ein elev smitta.
 • Åsane vgs: Ein elev smitta.

7. september

 • Amalie Skram vgs: Tre elevar smitta.
 • Voss gymnas: Ein elev smitta.

6. september

 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Stend vgs: Ein elev smitta. 

5. september

 • Knarvik vgs: Tre elevar smitta.
 • Årstad vgs: Tre elevar smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.

4. september

 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta.

3. september

 • Tertnes vgs: Ein elev smitta.

2. september

 • Sandsli vgs: To elevar smitta.
 • Stend vgs: Ein elev smitta.
 • Austevoll vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 
 • Knarvik vgs: Sju elevar smitta.
 • Voss gymnas: Ein elev smitta.
 • Voss vgs: To elevar smitta.

1. september

 • Odda vgs: Tre elevar smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta.
 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Kvam vgs: Ein elev smitta.
 • Knarvik vgs: Ein elev smitta.
 • Amalie Skram vgs: Ein tilsett smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs: To elevar smitta.
 • Fyllingsdalen vgs. Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Sju elevar og ein tilsett smitta.
 • Slåtthaug vgs: Ti elevar smitta. 
 • Os gymnas: Ein elev smitta. 

31. august

 • Knarvik vgs: To elevar smitta.
 • Slåtthaug vgs: To elevar smitta.
 • Voss vgs: Ein elev smitta.

30. august

 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Odda vgs: 24 elevar smitta.
 • Stord 2 elevar smitta.

29. august

 • Slåtthaug vgs: Ni elevar smitta.
 • Stend vgs: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: To elevar smitta.

28. august

 • Tertnes vgs: Ein elev smitta.

27. august

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta.
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Laksevåg og Bergen Maritime vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Os gymnas: Ein elev smitta.
 • Voss gymnas: To elevar smitta.

26. august

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta.
 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta.
 • Sandsli vgs:  To elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta. 
 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 

25. august

 • Laksevåg og Bergen maritime vgs: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta.
 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta.
 • Åsane vgs: Ein elev smitta, 14 elevar i karantene.

24. august

 • Dale vgs: Ein tilsett smitta, to tilsette i karantene.
 • Odda vgs: Ein elev smitta.
 • Åsane vgs: Ein elev smita, 58 elevar i karantene.
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. 

23. august

 • Åsane vgs: Ein elev smitta, 14 elevar i karantene.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta, 14 elevar og ein tilsett i karantene.
 • Odda vgs: Åtte elevar smitta.
 • Rubbestadneset vgs: Ein elev smitta.

22. august

 • Tertnes vgs: Ein tilsett smitta.
 • Bømlo vgs: Ein elev smitta, to klassar i karantene.

21. august

 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta.
 • Bergen Katedralskole: Ein elev smitta.
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta.

20. august

 • Stend vgs: Ein elev smitta.
 • Bømlo vgs: Ein elev smitta.
 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta.
 • Knarvik vgs: Ein elev smitta.
 • Kvam vgs: Ein elev smitta.
 • Odda vgs: Ein elev smitta, 31 elevar i karantene.
 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta.
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta.
 • Tertnes vgs: Ein tilsett smitta.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta, 15 elevar og ein tilsett i karantene.

19. august

 • Åsane vgs: Ein elev smitta, 60 elevar i karantene (oppdatert 23. august).
 • Bømlo vgs: Ein elev smitta, 29 elevar og ni tilsette i karantene (oppdatert 20. august).
 • Fitjar vgs: Ein elev smitta, tre klasser i karantene (oppdatert 20. august).
 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta (oppdatert 20. august).
 • Langhaugen vgs: To elevar smitta (oppdatert 20. august).
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta (oppdatert 20. august).
 • Os vgs: Ein elev smitta (oppdatert 20. august).
 • Amalie Skram vgs: To elevar smitta (oppdatert 20. august).
 • Voss vgs: Ein ny elev smitta. Uavklart mht karantene.

18. august

 • Amalie Skram vgs: To elevar smitta (oppdatert 20. august).
 • Langhaugen vgs: Fire elevar smitta (oppdatert 20. august).
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta (oppdatert 20. august).
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta (oppdatert 20. august).
 • Slåtthaug vgs: Tre elevar smitta (oppdatert 20. august).
 • Årstad vgs: To elevar smitta. 40 elevar og tre tilsette i karantene. (oppdatert 19. august)
 • Eid vgs: Ein elev smitta. Uavklart mht karantene.
 • Voss vgs: Ein tilsett smitta. Ingen i karantene. 

17. august

 • Åsane vgs: Ein elev og ein tilsett smitta. 34 elevar i karantene. (Oppdatert 19. august)
 • Dale vgs: To elevar smitta. Ingen i karantene. (Elevane har ikkje vore på skulen).

16. august

 • Olsvikåsen vgs: Tre elever stiller ikkje ved skulestart då dei har fått påvist covid-19.

8. juni

Nordahl Grieg vgs.: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 

31. mai

 • Os gymnas: Ein elev i karantene til og med 3. juni.

30. mai

 • Osterøy vgs: Ein elev smitta. 23 elevar og seks tilsette i karantene (oppdatert 31. mai)

26. mai

 • Os gymnas: Ein elev i karantene til og med 2. juni.

25. mai

 • Laksevåg og Bergen maritime vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 

21. mai

 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 28 elevar og åtte tilsette i karantene til og med 31. mai. (Oppdatert 25. mai).
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta. 24 elevar og tre tilsette i karantene til og med 30. mai. Oppdatering 25. mai: Dei tre klassane som har elevar i karantene - 3PÅ, TIPa og HO - får digital undervisning  25. - 28. mai. Resten av skulen skal ha digital undervisning tysdag 25.mai og onsdag 26. mai. Dette er for å sikre føreseieleg undervisning medan me får oversikt over situasjonen.
 • Arna vgs: Ein elev smitta. 10 elevar i karantene til og med 29. mai, ein tilsett i ventekarantene.

20. mai

 • Åsane vgs: Ein elev smitta. 13 elevar og ein tilsett i karantene til 28. mai. 
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta. Ein elev i karantene. 

17. mai

 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. Ingen elevar eller tilsette i karantene (oppdatert 18. mai).

15. mai

 • Bergen katedralskole avd. Kyrre: Ein elev smitta. 26 elevar og fire tilsette i karantene til og med 20. mai (oppdatert 18. mai).
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta. 36 elevar og ein tilsett i karantene til og med 20. mai (oppdatert 18. mai).

13. mai

 • Langhaugen vgs: Endå ein elev smitta. 20 nye elevar og ein ny tilsett i karantene til og med 20. mai (oppdatert 14.mai kl 12.05).
 • Nordahl Grieg vgs: Ein tilsett smitta. 17 elevar i karantene til og med 20 mai (oppdatert 14. mai).

12. mai

 • Langhaugen vgs: Ein ny elev smitta. 30 nye elevar og to nye tilsette i karantene (oppdatert 14. mai).

11. mai

 • Langhaugen vgs: Ein ny elev smitta. 35 elevar og to tilsette i karantene til og med 20. mai (oppdatert 12. mai).
 • Os vgs: Ein ny elev smitta (oppdatert 12. mai).

10. mai

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 11 elevar og ein tilsett i karantene til og med 12. mai (oppdatert 11. mai).
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene (oppdatert 11. mai).
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta, avventar smittevernkontoret, men troleg ingen konsekvenser med tanke på karantene (oppdatert 11. mai).
 • Os vgs: Ein elev smitta (oppdatert 11. mai).
 • Stend vgs: Ein ny tilsett smitta. Ni nye tilsette i karantene. 
 • Os gymnas: Ein tilsett smitta.

9. mai

 • Bergen katedralskole: ein elev smitta. 35 elevar og seks tilsette i karantene til og med 17. mai (oppdatert 10. mai).
 • Årstad vgs: Ein elev smitta 12 elevar og fire tilsette i karantene  til og med 15. mai (oppdatert 10. mai).
 • Knarvik vgs: Ein ny elev smitta og ein ny tilsett i karantene (oppdatert 10. mai).

7. mai

 • Stend vgs: Ein ny tilsett smitta. Tre tilsette i karantene.

6. mai

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.
 • Knarvik vgs: Ein elev smitta. 22 elevar og tre tilsette i karantene til og med 13. mai.
 • Stend vgs: Ein ny tilsett smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.

5. mai

 • Sotra vgs: Ein elev smitta. To klassar og to tilsette i karantene t.o.m. 13. mai. (Oppdatert 6. mai kl 09.30)
 • Åsane vgs: Tre nye elevar smitta. Karantene ikkje avklart enno. Skulen forblir på raudt nivå også i neste veke. 

4. mai

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.
 • Åsane vgs: To nye elevar smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. (Oppdatert frå ein til to elevar 5. mai kl.10.30)
 • Os gymnas: 13 nye elevar og ein tilsett i karantene. 
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 67 elevar og tre tilsette i karantene til og med 10. mai.
 • Stend vgs: Ein ny tilsett smitta, tre tilsette i karantene. 
 • Askøy vgs: To elevar smitta. 45 elevar og fire tilsette i karantene. 
 • Hafstad vgs: Ein ny elev smitta. 

3. mai

 • Åsane vgs: Ein ny elev smitta. 21 elevar og fem tilsette i karantene.
 • Fusa vgs: Fem elevar i karantene til og med 13. mai. 
 • Os vgs: 13 elevar i karantene til og med 12. mai.
 • Stend vgs: Ein tilsett smitta og fem tilsette i karantene til og med 12. mai (oppdatert 4. mai kl 09.50).

2. mai

 • Hafstad vgs: Ein elev smitta. Skulen stend måndag 3. mai grunna uoversiktleg smittesituasjon.
 • Slåtthaug vgs: Ein elev smitta. Åtte elevar i karantene (Oppdaterte tal 3. mai kl. 13.20).
 • Os gymnas: 17 elevar i karantene (Oppdaterte tal 3. mai kl. 13.20).

1. mai

 • Knarvik vgs: Ein elev smitta. 11 elevar og ein tilsett i karantene.
 • Åsane vgs: Ein ny elev smitta, 12 nye elvar og to tilsette i karantene til og med 8. mai. På skulen er det nå totalt fire smitta, 79 elevar og 15 tilsette i karantene. Skulen er på raudt nivå veke 18.

30. april

 • Tertnes vgs: Ein elev smitta, i overkant av 60 elevar og tilsette i karantene (oppdatert 4. mai kl. 09.50).
 • Fagskulen i Hordaland: Fem elevar og to tilsette i karantene til og med 9. mai. 
 • Sandsli vgs: Ein elev smitta, ingen konsekvensar med tanke på karantene.
 • Knarvik vgs: Ein ny elev smitta. To klassar som allereie er i karantene har fått forlenga karantene. Fire lærarar og to besøkande i karantene.
 • Os gymnas: Ein elev i karantene.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 13 elevar og ein til sett i karantene til og med 6. mai. 
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs: Ein elev smitta. Avventar smittevernkontoret med tanke på karantene.

29. april

 • Knarvik vgs: Ein ny elev smitta. 30 elevar og 2 lærarar i karantene til og med 6. mai.
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 20 elevar og to tilsette i karantene til og med 6. mai. 
 • Arna vgs: Tre nye elevar smitta. 35 elevar og seks tilsett i karantene til og med 3. mai og 8. mai. 

28. april

 • Knarvik vgs: Ein elev smitta. 28 elevar og tre tilsette i karantene.

 • Åsane vgs: Ein elev smitta, 30 elevar og sju tilsette i karantene. 
 • Austrheim vgs: Ein elev smitta. Åtte elevar og ein tilsett i karantene til og med 2. mai. 
 • Arna vgs: Ein elev smitta. 11 elevar i karantene til og med 6. mai. 

26. april

 • Nordahl Grieg vgs: Ein tilsett smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 

25. april

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 

23. april

 • Slåtthaug vgs: To elevar smitta. 57 elevar og åtte tilsette i karantene til og med 1. mai. 
 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 
 • Bergen katedralskole, avdeling for voksenopplæring: Ein smitta. 26 elever og to tilsette i karantene.

 • Åsane vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 

22. april

 • Tertnes vgs. Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 
 • Åsane vgs. Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 

21. april

 • Ein tilsett smitta ved Knarvik vgs. Ingen i karantene.
 • Tertnes vgs: Ein ny elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 

20. april

 • Bergen katedralskole. To nye elvar smitta. Vi jobbar med avklaringar med tanke på karantene.
 • Langhaugen vgs: Ein ny elev smitta. Vi jobbar med avklaringar med tanke på karantene.

19. april

 • Årstad vgs: Ein ny elev smitta. Ni nye elevar og ein ny tilsett i karantene til og med 21. april. 
 • Tertnes vgs: Ein ny elev smitta.Truleg ingen konsekvensar med tanke på karantene, avventar smittevernkontoret.

18. april

 • Årstad vgs: Ein elev smitta. Fem elevar og to tilsette i karantene til og med 21. april. 
 • Langhaugen vgs: To elevar smitta. 80 elevar og fire tilsette i karantene til og med 28. april. 
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta. 40 elevar og 10 tilsette i karantene. 
 • Tertnes vgs: To elevar smitta. 5 tilsette og 67 elevar i karantene.

17. april

 • Fyllingsdalen vgs.: Ein ny elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 

16. april

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvansar med tanke på karantene.
 • Årstad vgs: Ein person tilknytta skulen smitta. Ein person tilknytta skulen, tre tilsette og tre elevar i karantene.
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein ny elev smitta. 43 elevar og fire (ikkje fem som vi skrev først) tilsette i karantene til 24. og 25. april. 

15. april

 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta. Ingen konsekvenser med tanke på karantene. 
 • Langhaugen vgs.: Ein elev smitta. 34 elevar og tre tilsette i karanene.
 • Tertnes vgs.: Ein elev smitta. Skulen jobbar med avklaringar med tanke på karantene.

14. april

 • Olsvikåsen vgs.: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.
 • Åsane vgs.: Ein elev/lærling smitta. 20 elevar og lærlingar og to tilsette i karantene. 

13. april

 • Åsane vgs: Ein elev smitta. 36 elevar og 5 tilsette i karantene tom 16. og 17. april.

 • Åsane vgs.: Ein tilsett smitta. To klassar med 31 deltakarar og ein tilsett i karantene. 

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 35 elevar og fire lærarar i karantene, ein lærar i ventekarantene.

12. april

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.

11. april

 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. 
 • Amalie Skram vgs: To elevar smitta. Smittesporing pågår.
 • Tertnes vgs. Ein ny elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.

9. april

 • Tertnes vgs: Ein smitta elev. 70 elevar og tre tilsette i karantene til og med 19. april.
 • Nordahl Grieg vgs: To nye elevar smitta. 23 elevar og to tilsette i karantene til 17. april.

8. april

 • Bømlo vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.
 • Kvinnherad vgs: Ein elev og ein lærar smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene.
 • Tertnes vgs: To nye elevar smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 
 • Askøy vgs: To elevar smitta.
 • Nordahl Grieg vgs: To nye elevar smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 

7. april

 • Nordahl Grieg vgs: To elevar smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 
 • Os vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 
 • Amalie Skram vgs: Fem elevar smitta. Ingen konsekvensar med tanke på karantene. 

6. april

 • Langhaugen vgs: To nye elevar smitta. 
 • Olsvikåsen vgs: Ny status tysdag kveld: Ein ny elev smitta. Totalt 24 elevar og ein tilsett smitta. Skulen planlegg gjenopning på raudt nivå frå måndag av og ut veke 15. Situasjonen vert likevel vurdert fortløpande og om naudsynt vert det gjort ei ny vurdering torsdag denne veka.
 • Sotra vgs: Ein (ny) elev smitta. Heimeskule. 
 • Stend vgs: Ein elev smitta. 
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta. 
 • Åsane vgs: Ein elev smitta.
 • Kvam vgs: Ti elevar og ein tilsett i karantene. Heimeskule for elevane denne veka. (Tidlegare meldte vi at heimeskule var for ein del elevar, men tysdag ettermiddag kom meldinga om at dette gjelde alle).

5. april

 • Olsvikåsen vgs: Ny status: Totalt 23 elevar smitta, 1 tilsett smitta. Fleire av dei som var i karantene er no ute av karantena. Skulen har digital undervisning denne veka. 
 • Sotra vgs: To nye elevar smitta (åtte totalt). Heimeskule denne veka. 

4. april

 • Sotra vgs: Seks elevar smitta. 
 • Olsvikåsen vgs: Ny status kl 22.30: Totalt 20 smitta elevar, 1 smitta lærar. 12 lærarar i karantene, ca 155 elevar i karantene, 2 studentar i karantene.

2. april

 • Olsvikåsen vgs: Status kl 21.30: Totalt 16 smitta elevar, 1 smitta lærar. 12 lærere i karantene, ca 155 elevar i karantene, 2 studentar i karantene.
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. Avventar karantenetal.

1. april (NB! Karnatenetala er oppdaterte 2. april formiddag)

 • Olsvikåsen vgs:  Totalt 11 elevar og 1 tilsett smitta på Olsvikåsen vgs dei siste to dagane. 150 elevar, 12 tilsette og 2 studentar i karantene. Det er avholdt møte med smittevernoverlegen. Det blir digital skule i veke 14.

31. mars

 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 50 elevar og seks tilsette i karantene. 

29. mars

 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. Om lag 25 elevar og ein lærar skal vere i karantene til og med 7. april.
 • Åsane vgs: Ein elev smitta. 17 elevar og fire tilsette i karantene til og med 2. april.

24. mars

 • Laksevåg og Bergen Maritime vgs: Ein elev smitta. 24 elevar i karantene til og med 29. mars. 

23. mars

 • Hafstad vgs: To elevar smitta.

 • Bergen Katedralskole vgs for vaksne: Ein deltakar smitta.19 deltakere og 3 lærarar er foreløpig i karantene ut veka.

22. mars

 • Laksevåg og Bergen Maritime vgs: 30 elevar i karantene og 5 tilsette i karantene til 24. mars og 28. mars. 

21. mars

 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 27 elevar og ein tilsett i karantene til og med 28. mars. 

20. mars

 • Sogndal vgs: Ein elev smitta ved avd. Kaupanger.18 elevar og 6 tilsette i karantene.
 • Årstad vgs: Ein elev smitta. 14 elevar og ein tilsett i karantene til og med 26. mars. 
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta. 

19. mars

 • Firda vgs: Ein elev smitta ved vaksenopplæringa.

 • Mo og Øyrane vgs, avdeling Mo (landbruksskulen): Ein elev smitta.

18. mars

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. Ingen i karantene. 
 • Mo og Øyrane vgs, avdeling Mo (landbruksskulen): Ein elev smitta. Lærarar og elevar er sendt heim bortsett frå elevane på internatet som vert testa der.

17. mars

 • Stord vgs: Ein elev og ein tilsatt smitta.
 • Eid vgs: To elevar smitta. 

16. mars

 • Rubbestadned vgs: 22 elevar i karantene. 
 • Fitjar vgs: Ein elev smitta. 25 elevar i karantene.

14. mars

 • Fagskolen: Ein student smitta. 

13. mars

 • Fitjar vgs: Ein elev smitta. 26 elevar og 10 tilsette i karantene.

12. mars

 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 146 elevar og åtte tilsette og studentar  i karantene til og med fredag 19. mars.

11. mars

 • Eid vgs: Ein elev smitta.

10. mars

 • Olsvikåsen vgs. Ein elev smitta. Dette har ingen konsekvensar mtp karantene for elever og tilsette.
 • Bergen Katedralskole: Ein tilsett smitta. Tal i karantene er ikkje avklart. Elever må truleg ikkje i karantene i dette tilfellet.

8. mars

 • Eid vgs: Ein elev smitta. 40 elevar og 8 lærarar i «ventekarantene» i påvente av testresultat.

7. mars

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar for andre ved skulen med tanke på karantene.

5. mars

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. Ingen konsekvensar for andre ved skulen med tanke på karantene.

4. mars

 • Flora vgs: Ein elev smitta. Sju i karantene.

3. mars

 • Åsane vgs: Ein tilsett smitta. Tre lærarar og ein klasse i karantene til og med 7. mars.

2. mars

 • Nordahl Grieg vgs: Ein tilsett smitta. 50 elevar og tre tilsette i karantene til og med  6. og 7. mars.

1. mars

 • Tertnes vgs: 16 elevar i karantene til og med 7. mars (kontakt med ekstern smitte) (oppdatert med ytterligere åtte elever kl. 14.30 - opprinneleg var det åtte elevar)

25. februar

 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta, 24 elevar og tre tilsette i karantene til og med 5. mars
 • Tertnes vgs: 11 elevar i karantene, etter kontakt med ekstern smitte (oppdaterte karantenetal 26. februar)

22. februar

 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta. Vi avventar endelege karantenetal i samråd med smittevernkontoret.

18. februar

 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta. Oppdaterte karantental 22. februar: 33 elevar og seks tilsette i karantene. 

11. februar

 • Sandsli vgs. Ein elev smitta. 13 elevar i karantene til og med 14. februar.

 • Sotra vgs: Ein elev smitta.

9. februar

 • Os vgs: Ein elev smitta.

7. februar

 • Arna vgs: Ein elev smitta. 34 elevar og 3 tilsette i karantene.

 • Kvam vgs: her melde vi at ein lærar var smitta, men det var ikkje riktig. Beklager dette.  

5. februar

 • Årstad vgs: Ein elev smitta.

4. februar

 • Kvam vgs: Ein elev og ein lærar smitta.
 • Olsvikåsen vgs: Ein elev smitta. 22 elever og 6 tilsette i karantene  til og med 6. februar

3. februar

 • Arna vgs: Ein elev smitta.
 • Sotra vgs: Ein elev smitta.
 • Laksevåg og bergen maritime vgs: Ein elev smitta. 13 elever og 5 tilsette i karantene til og med 7. februar.

2. februar

 • Kvam vgs: Ein lærar smitta.

30. januar

 • Kvam vgs: Ein tilsett smitta. Minst 2 tilsette og 9 elevar i karantene.

27. januar

 • Sotra vgs: Ein elev smitta. 15 elevar og 3 tilsette i karantene.

26. januar

 • Sandsli vgs: Ein elev smitta. 86 elever og 6 tilsette i karantene, dei fleste til 31. januar og nokre til 1. februar.

20. januar

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 9 elever og 2 tilsette i karantene til og med 30. januar.

19. januar

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 41 elever og 1 tilsett i karantene til og med 24. januar.

13. januar

 • Sotra vgs: Ein elev smitta. Fem elevar og tre tilsette i karantene til og med 18. januar.

12. januar

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 

11. januar

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta. 19 elever og 5 tilsette i karantene til og med 18. januar. 

10. januar

 • Årstad vgs: Ein elev smitta, 6 elevar og ein lærar i karantene til og med 15. januar.

7. januar

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 12 elevar i karantene til og med 15. januar.

2020:

21. desember 

 • Sotra vgs: Desse må i karantene fram til 26. og 27. desember:
  Tilsette: 9 stk
  To TIF-klasser, totalt 38 elevar
  To kjemigruppar, totalt 28 elevar
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta. Nokre få elevar er sett i karantene t.o.m 27. desember. 

30. november: 

 • Knarvik vgs.: Ein tilsett smitta. 

26. november: 

 • Bergen Katedralskole, vaksenoplæringa: Ein deltakar smitta. 15 deltakarar og to tilsette i karantene til og med 4. desember. 
 • Amalie Skram vgs.: Ein elev smitta.
 • Åsane vgs.: Ein tilsett smitta. 

25. november:

 • Arna vgs.: Ein tilsett smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta. 
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs.: Ein elev smitta.

22. november:

 • Austrheim vgs.: Ein elev smitta.
 • Askøy vgs.: To elevar smitta.
 • Laksevåg og Bergen maritime vgs.: Ein elev smitta. 14 elevar og ein tilsette i karantene.

20. november:

 • Askøy vgs.: Ein elev smitta.

19. november:

 • Hardanger produksjonsskule: Ein elev smitta. 16 elevar og seks tilsette i karantene til og med 21. november.
 • Bergen Katedralskole: Ein elev og ein tilsett smitta.
 • Langhaugen vgs.: Ein tilsett smitta.
 • Austrheim vgs.: Ein elev smitta. 

18. november:

 • Årstad vgs.: To elevar smitta. 
 • Bergen katedralskole: Ein elev smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs.: To elevar smitta. 47 elever og fem tilsette i karantene tom 26.11 og 27.11.

17. november:

 • Askøy vgs.: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs.: Ein elev smitta. 
 • Amalie Skram vgs.: To elevar smitta. 

16. november

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta.
 • Sandsli vgs.: Ein elev smitta.
 • Amalie Skram vgs.: To elevar smitta. 
 • Bergen Katedralskole: Tre smitta. 42 elever og åtte tilsette i karantene tom 26.nov. 
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta. 33 elevar og to tilsette i karantene tom 22. nov. 

15. november:

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta
 • Nordahl Grieg vgs.: Ein elev smitta.
 • Stend vgs.: Ein elev og ein lærar smitta
 • Årstad vgs.: Fire elevar smitta.
 • Askøy vgs.: Ein elev smitta.
 • Amalie Skram vgs.: To elevar smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta. 43 elevar og to tilsette i karantene tom 20.11

14. november: 

 • Laksevåg og Bergen maritime vgs.: Ein elev smitta.
 • Amalie Skram vgs.: Ein elev smitta. 
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta.

13. november:

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta
 • Kvinnherad vgs.: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 
 • Tertnes vgs.: Ein elev smitta. 
 • Nordahl Grieg vgs.: Ein elev smitta. Elleve elevar og tre lærarar i karantene til og med 20.11.

12. november:

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev smitta. 
 • Årstad vgs.: To elevar og ein tilsett smitta. 130 elevar og 15 tilsette i karantene. 
 • Sotra vgs.: Ein elev smitta. Fem elevar og ein tilsett i karantene.

11. november: 

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta
 • Fyllingsdalen vgs: Tre elevar smitta. 
 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 
 • Os vgs: Ein elev smitta. 

10. november: 

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta
 • Knarvik vgs:  Ein elev smitta.
 • Tertnes vgs.: Ein elev smitta. 56 elevar og fire tilsette i karantene.
 • Sotra vgs.: Ein elev smitta. 30 elevar i karantene.
 • Årstad vgs.: Ein elev smitta.

9. november: 

 • Langhaugen vgs.: Ein elev smitta, 50 elevar og tre tilsette i karantene til og med 12. nov.
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta
 • Osterøy vgs: 4 elevar smitta. 40 elevar og 8 tilsette i karantene til og med 15. nov.

8. november: 

 • Årstad vgs.: Ein elev smitta.
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta. 13 elevar i karantene til og med 13. nov. 

7. november:

 • Bergen Katedralskole: Ein elev smitta, 60 elevar og 3 lærarar i karantene til 13. nov. 
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta
 • Årstad vgs.: Ein elev smitta
 • Knarvik vgs.: Ein elev smitta

6. november: 

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta
 • Årstad vgs.: Ein elev påvist smitte
 • Fyllingsdalen vgs.: Ein elev smitta. 54 elever og fire tilsette i karantene til 13. nov.
 • Nordahl Grieg vgs.:  Ein tilsett og ein student i praksis smitta.  Tre tilsette og 27 elevar  i karantene til 9. nov.
 • Slåtthaug vgs.: Ein klasse + lærar i karantene.
 • Austrheim vgs.: Tre elevar smitta. 11 elevar og Fire lærarar i karantene. 

5. november:

 • Askøy vgs: Ein elev smitta.
 • Årstad vgs.: Ein elev smitta
 • Olsvikvåsen vgs.: Ein elev og ein tilsett smitta. 

4. november:

 • Knarvik vgs.: Ein elev smitta.
 • Sotra vgs.: Ein elev og ein lærar smitta. 60 elevar og fire lærarar i karantene. 
 • Bergen Katedralskole VO: Ein deltakar. Smittesporing p.t.
 • Stend vgs.: Ein elev og to lærarar smitta. Smittesporing p.t.
 • Nordahl Grieg.: Ein elev og ein tilsett smitta. Smittesporing p.t.
 • Austerheim vgs., vaksenopplæringa: Ein deltakar smitta. Smittesporing pt.

3. november:

 • Åsane vgs.: Ein elev smitta
 • Bergen Katedralskole, vaksenopplæringa: Ein deltakar smitta. Skulen med å avklare nærkontakter og karantene. 

 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev smitta, eleven var sist på skulen fredag 30.oktober. 43 elever og 4 (nye) lærarar har fått varsel om karantene.

 • Bergen Katedralskole: Ein tilsett smitta.
 • Amalie Skram: Ein elev smitta, 45 elevar og fem lærarar i karantene.  
 • Fyllingsdalen: Ein elev smitta, 50 elevar og ein lærar i karantene. 

2. november: 

 •  Årstad vgs:  Ein elev smitta, sju elevar og sju lærarar i karantene. 
 • Laksevåg og Bergen Maritime vgs: Ein besøkande påvist smitte; tre elever i karantene.
 • Amalie Skram vgs: ein besøkande påvist smitte; 9 elever og 1 lærer  i karantene til 6.november.
 • Åsane vgs: ein deltakar av ei gruppe på vaksenopplæringa har testet positivt.  Skulen ber gruppa om å ha heimeundervisning til situasjonen er meir avklart.

1. november: 

 •  Bergen Katedralskole: Tre elevar smitta, 180 elevar og ni lærarar i karantene. I samråd med smittevernkontoret held skulen tilbake heile vg3 måndag og fram til det er avklart nærkontaktar som skal i karantene. 
 • Amalie Skram: Ein ny elev smitta. Klassen er sett i karantene, og tre lærarar i karantene

   

31. oktober: 

 •  Amalie Skram vgs:  Ein elev smitta, 26 elevar og tre lærarar i karantene. 

30. oktober: 

 • Nordahl Grieg vgs: Ein lærar smitta, 30 elevar og ti lærarar i karantene. 

29. oktober: 

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta, tre elevar i karantene. 
 • Bergen Katedralskole: Ein elev smitta, 60 elevar og ein lærar i karantene.
 • Fitjar vgs: Ein elev smitta, 26 elevar og åtte lærarar i karantene.
 • Osterøy vgs: ein elev smitta,  32 elevar og  ni lærarar i karantene.
 • Rubbestadneset vgs: Ein elev smitta,  4 elevar i karantene.

24. oktober: 

 • Stord vgs: To elevar smitta, 205 elevar og fem lærarar i karantene.

23. oktober: 

Bømlo vgs: Ein elev smitta, åtte elevar og ni lærarar i karantene. 

22. oktober: 

Fagskolen i Hordaland: Ein elev smitta. Førebels er ca 25 i heimeundervisning og to lærarar i karantene. Smittevernkontoret vil følgje opp ytterligare.

17. oktober

 • Askøy vgs: To elevar smitta. 111 elever og 16 lærarar i karantene. I tillegg er 6 praksisstudenter tatt ut i karantene.

15. oktober

 • Amalie Skram vgs: Ein elev smitta, aktuelle nærkontaktar er kontakta direkte via SMS og sett i karantene i ti døgn.
 • Tertnes vgs: Ein elev smitta. Eleven har ikkje vore på skulen sidan før haustferien. Dette vil ikkje ha karantenekonsekvenser ved skulen for andre enn eleven sjølv. 

13. oktober

Fyllingsdalen vgs: Endå ein elev smitta. Eleven har ikkje vore på skulen sidan før haustferien. Dette vil ikkje ha karantenekonsekvenser ved skulen for andre enn eleven sjølv. 

12. oktober

Bergen Katedralskole: Ein elev smitta. Ingen i karantene då smitten vart påvist i ferien førre veke, men skolen fekk beskjed i dag. 

9. oktober

Fyllingsdalen vgs: Ein elev er smitta, men har ikkje vore på skulen sidan 25. september. Også ein lærar er smitta. Ingen i karantene.

6. oktober

Stend vgs: 39 elevar og 4 tilsette i karantene til og med 13. oktober. 

 

29. september:

 • Fyllingsdalen vgs: Ein elev er smitta, ingen i karantene.

27. september:

 • Nordahl Grieg vgs: Ein ny lærar er smitta, 22 nye elevar i karantene.

25. september:

 • Kvam vgs:  Ein elev smitta. Skulen er stengd frå og med i dag og til torsdag neste veke, etter pålegg frå smittevernlegen i kommunen. Skulen driv digitalundervisning.
 • Nordahl Grieg vgs: Ein elev og ein lærar smitta, 49 elevar og ein lærar i karantene.

20. september: 

 • To tilfelle av koronasmitte ved Tertnes vgs. 

19. september: 

 • Totalt fem tilfelle av koronasmitte ved Åsane vgs. er meldt i dag. Fire meldt laurdag, eit fredag kveld.
 • Eit tilfelle ved Amalie Skram vgs
 • Eit tilfelle ved fagskolen i Hordaland
 • Eit tilfelle ved Stend vgs., 12 i karantene

18. september: 

 • Tre nye tilfelle av koronasmitte ved skulane Langhaugen, Olsvikåsen og Tertnes. På kvar av skulane er det éin elev som er smitta.

17. september: 

 •  Tertnes vgs: Ein elev smitta.  

16. september: 

 • Fyllingsdalen vgs: Ytterligare ein elev og ein tilsett smitta. Totalt 90 elevar og elleve lærarar i karantene.

13. september:

 • Fyllingsdalen vgs: Fire elevar smitta. 90 elevar og fire lærarar i karantene.

12. september: 

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 60 elevar og 6 tilsette i karantene.

5. september: 

 • Stord vgs: Stadfesta smitte hos ein elev og ein lærar. Om lag 60 i karantene. 
 • Nordahl Grieg vgs: Ein lærar smitta. Ei handfull i karantene.

Tidlegare:

Ein lærar ved Olsvikåsen vgs og ein student ved Fagskolen i Hordaland, avd. Nedre Nygård påvist koronasmitte.