Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 24. mars: Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld p.t til 13. april. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

TOMT: Det blir tomt på skulane framover, slik som her på Årstad vgs i Bergen. Alle vidaregåande skular i fylket er stengde grunna korona.
TOMT: Det blir tomt på skulane framover, slik som her på Årstad vgs i Bergen. Alle vidaregåande skular i fylket er stengde grunna korona.

Også vaksenopplæring, fagskulane, Manger folkehøgskule og Hyssingen produksjonsskule vert stengde.

- Vi stenger skulane i samråd med helsestyresmaktene som ledd i arbeidet med å redusere vidare spreiing av koronaviruset, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

- Virusspreiinga har auka dei siste dagane og fylkeskommunen ser difor dette tiltaket som eit nødvendig skritt, seier han.

Elevane vil framleis få undervisning, slik at den faglege progresjonen i størst mogleg grad vert halden oppe.  Elevane vil få nærare informasjon via læringsplattformen It’s learning og teams.

Elevar med behov for særleg tilrettelegging, kan møte på skulen, dersom dei ikkje har symptom på smitte eller sjukdom.

Alle tilsette møter på skulane som vanleg.