Landbruk

Vestland fylkeskommune legg til rette for utvikling av landbruksnæringa i Vestland, og har tilskotsordningar som handlar om rekruttering, kompetanse og utvikling av landbruket i fylket. Vi har søknadsfrist på to ordningar 15. april.