Samarbeidskomiteen for frivilligheit

Samarbeidskomiteen for frivilligheit skal styrke og utvikle frivillig sektor i Vestland og er møteplass for deling av erfaringar, ressursar og kunnskap.

Desse deltek i samarbeidskomiteen

 • Vestland Musikkråd
 • Vestland idrettskrets
 • Vestland innvandrerråd
 • Vestland frivilligsentralar,  
 • Voksenopplæringsforbundet Vestland
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Vestland
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Sørvest og Nordvest
 • Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland og Sogn og Fjordane 

Vestland fylkeskommune er sekretariat for samarbeidskomiteen.

Arbeidsplan 2024

 • Komitémøte om lag kvar sjette veke. I tillegg kan det bli kalla inn til arbeidsmøte knytt til t.d. arbeid med frivilligpris og fritidserklæring. Møta blir gjennomført på teams, men minst eitt av møta er fysisk 
 • Komme med innspel til fylkeskommunen v/ administrasjonen ved konferansar, i planarbeid og politiske saker 
 • Komme med innspel til nasjonale nettverk og fagforum som fylkeskommunen deltar i, m.a. Frivillighet Norge 
 • Bringe inn aktuelle saker på frivilligfeltet som kan ha interesse på tvers av feltet 
 • Vere jury for frivilligprisen Vestland.
 • Arrangere Frivilligkonferansen Vestland 
 • Referansegruppe for Fritidserklæring Vestland