Samarbeidskomiteen for frivilligheit

Samarbeidskomiteen for frivilligheit skal styrke og utvikle frivillig sektor i Vestland og er møteplass for deling av erfaringar, ressursar og kunnskap.

Desse deltek i samarbeidskomiteen:

 • Vestland Musikkråd
 • Vestland Idrettskrets
 • Vestland Innvandrerråd
 • Vestland frivilligsentralar
 • Voksenopplæringsforbundet Vestland
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Vestland
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Sørvest og Nordvest
 • Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland og Sogn og Fjordane

Vestland fylkeskommune er sekretariat for samarbeidskomiteen. 

Arbeidsplan for 2023

 • Månadlege møte. Møta blir gjennomførte på teams, men minst eitt av møta er fysisk.
 • Komme med innspel til fylkeskommunen ved administrasjonen i planarbeid og politiske saker.
 • Komme med innspel til nasjonale nettverk og fagforum som fylkeskommunen deltar i, blant andre Frivillighet Norge.
 • Bringe inn aktuelle saker på frivilligfeltet som kan ha interesse på tvers av feltet.
 • Vere jury for frivilligprisen Vestland.
 • Arrangere Frivilligkonferansen Vestland.