Informasjonsmøte om Horisont Europa for bedrifter

Informasjonsmøte er relevant for bedrifter som har kapasitet til å delta i store europeiske samarbeidsprosjekt i tillegg til mindre bedrifter med innovasjons- og utviklingsbehov.

Du kan lese meir om Horisont Europa her

Møtet blir på Wärtsilä-bygget, Meatjønnsvegen 74, 5412 Stord.

Program 

Kl. 11.30–12.00: lunsj 

Kl. 12.00–12.15: velkommen og introduksjon til Horisont Europa programmet - Kate Clarke, Horisont Vestland
 
Kl. 12.15–12.50: prosjektmoglegheiter under energi, klima og mobilitetsutlysingar, om partnarskapsutlysingar og akselerator programmet - Trine Smukkestad Lavik, Innovasjon Norge
 
Kl. 12.50–13.20: påverknad og medverknad, meir om samarbeid og utfordringar - Jan Arthur Norbeck, Maritime Cleantech og Mattias Kock, Sustainable Energy Katapulten
 
Kl. 13.20–13.30: spørsmål
 
Kl. 13.30–14.00: gode døme frå to bedrifter (Leirvik og Wärtslia) - (tbc)
 
Kl. 14.00–15.00: spm, diskusjon og omvisning hos Katapulten

Kl. 15.00: slutt