Kvinnheradpakken

Første byggjeprosjekt var ny bru over Furebergfossen. Arbeidet starta april 2019. Kvinnheradpakken er ikkje handsama i Stortinget, men er godkjend i Kvinnherad kommune og Hordaland fylkesting. Nokre prosjekt har berre fått midlar til planlegging. Venteleg vil Stortinget handsame Kvinnheradpakken i løpet av våren 2021.

Fakta

Kvinnheradpakken omfatter prosjekt og tiltak på fylkesvegar som utbetringstiltak, skredsikring, bygging av gang- og sykkelvegar, fjerning av flaskehalsar. Med desse tiltaka vil framkomsten bli betre for alle trafikantgrupper.

Fakta

Fase: Byggefase
Veg: Skredsikring, utbetring og gang-og sykkelveg
Område: Kvinnherad
Kostnad: 800 mill.kr. (2020 kroner)

Fv. 0500 Folgefonntunnelen-Årsnes

Ferdig våren 2024

Fv. 500 Herøysundet

Opning 5. juni 2023

Relatert informasjon

Måndag 5. juni blir det opning av Herøysundet. Meir informasjon om opninga kjem. 

Les meir om fv. 500 Herøysundet.

 

Kontaktpersoner

Bjørnar Bekkevoll Eidnes

Prosjektleiar

Jeanette Helleland

Nabokontakt

Delprosjekt i Kvinnheradpakken