Folkehelseundersøkinga

Korleis har du det, og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Folkehelseinstituttet har saman med fylkeskommunen svara på desse spørsmåla i gjennomføringa av folkehelseundersøkinga.

Rapporten gir informasjon om undersøkinga, og kva metode som er brukt, ei oversikt over alle variablane, resultata innanfor kvart område og ein diskusjon rundt funna. Les om korleis folk i Vestland fylkeskommune har det i link nedanfor.

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018:
Les rapporten her

Folkehelseundersøkinga i Sogn og Fjordane 2019:
Les rapporten her