Folkehelseundersøkinga 2018, 2019 og 2022

Korleis har du det, og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Folkehelseinstituttet har saman med fylkeskommunen svara på desse spørsmåla i gjennom folkehelseundersøkingar i 2018, 2019 og 2022.

Rapporten gir informasjon om undersøkinga, og kva metode som er brukt, ei oversikt over alle variablane, resultata innanfor kvart område og ein diskusjon rundt funna. Les om korleis folk i Vestland fylkeskommune har det i link nedanfor.

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018:
Les rapporten her

Folkehelseundersøkinga i Sogn og Fjordane 2019:
Les rapporten her

Koronaundersøkinga i Vestland 2020
Les rapporten her

Folkehelseundersøkinga i 2022

Den første folkehelseundersøkinga i Vestland fann stad 20. april - 8. mai 2022. Les meir om det her.