Slik søker du

Vaksne kan søke om vidaregåande opplæring og realkompetansevurdering.

Du søker utdanning og realkompetansevurdering gjennom søkebasen vigo.no.

Søketips i vigo.no

  • Bruk MinID eller annan godkjent identifikasjon
  • Søk voksenopplæring / realkompetansevurdering
  • Hugs å krysse av for fylke, fag og skule som har vaksenopplæring
  • Skriv kva utdanning og arbeidserfaring du har (CV), både frå Noreg og eventuelt anna land

Dokumentasjon

  • Send inn dokumentasjon på tidlegare utdanning (vitnemål, kompetansebevis) arbeidsattestar, relevante kurs og sertifikat

  • Dersom du er minoritetsspråkleg og ikkje har gått ordinær norsk grunnskule, må du i tillegg sende inn dokumentasjon på gjennomført grunnskule i anna land, og dokumentasjon på norskkunnskap (t.d. prøvebevis frå Kompetanse Norge)

Søk utdanning gjennom vigo.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen for skuleåret 2021/2022 er ennå ikkje satt.

Utdanninga rettar seg mot vaksne som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, og har såkalla vaksenrett. Andre kan søke og få tilbod om ledige plassar. Undervisninga er gratis for alle som får plass.

Kontakt oss dersom du ønsker studierettleiing, eller har spørsmål om fag og søknad.