Informasjon til sensorar

Om du ikkje er tilsett i Vestland fylkeskommune og har utgifter i samband med sensur av eksamen kan du bruke refusjonsskjema på denne sida. Døme på utgifter kan vere reise- og parkeringskostnadar og/eller andre utlegg.

Sensorar som er tilsette i Vestland fylkeskommune skal bruke ADtravel til utlegg.