Informasjon til sensorar og oppgåveprodusentar

På denne sida finn du informasjon om godtgjering for oppgåveproduksjon, sensur og anna eksamensarbeid. 

Godtgjering sensoroppdrag

I lenkemenyen finn du retningslinjer for godgjering av sensoroppdrag på privatisteksamen. 

Ikkje tilsett i Vestland fylkeskommune?

Du som ikkje er tilsett i Vestland fylkeskommune og har utgifter i samband med sensur av eksamen, kunne bruke refusjonsskjemaet i lenkemenyen.

Døme på utgifter kan vere reise- og parkeringskostnadar og/eller andre utlegg.

Tilsett i Vestland fylkeskommune?

Sensorar som er tilsette i Vestland fylkeskommune skal bruke ADtravel til utlegg, men må gjere dette på ein litt annan måte enn tidlegare. 

Her er lenke til meir informasjon om korleis du konterer riktig i ADtravel:

Riktig kontering ADtravel for sensorar i VLFK

 

Sjå skjema i lenkemenyen.

Godgjering for oppgåveproduksjon

Alle som produserer oppgåver for Vestland fylkeskommune ved lokalt gitt skriftleg eksamen (nytt eksamenssystem) skal bruke skjemaet i lenkemenyen for å registrere utført oppdrag.