Skriftlege eksamenar

Her finn du førebuingsdel til skriftlege eksamen

Praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar

Førebuingsdel til praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar blir publiserte her.

HEA2004 - Tverrfagleg eksamen, helsearbeidarfag (eksamensdato 16. desember)

HES2004 - Tverrfagleg eksamen, helseservicefag (eksamensdato 15. desember)

HES2004 - Tverrfagleg eksamen, helseservicefag (eksamensdato 16. desember)

KDA2001 - Kunst og visuelle verkemiddel 1 (eksamensdato 14. desember)

MOK2004 - Mediesamfunnet 3 (eksamensdato 16. desember)

MOK2005 - Medieuttrykk 1 (eksamensdato 16. desember)

MOK2007 - Medieuttrykk 3 (eksamensdato 16. desember)