Skriftlege eksamenar

Her finn du førebuingsdel til skriftlege eksamen

Praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar

Førebuingsdel til praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar blir publiserte her.

HEA2004 - Tverrfagleg eksamen, helsefagarbeidar (eksamensdato 15. juni, Nordahl Grieg vgs)

HEA2004 - Tverrfagleg eksamen, helsefagarbeidar (eksamensdato 16. juni, Nordahl Grieg vgs)

HES2004 - Tverrfagleg eksamen helseservicefag (eksamensdato 15. juni)

HSF1009 - Tverrfagleg eksamen helse- og oppvekstfag (eksamensdato 14. juni, Slåtthaug vgs)

HSF1009 - Tverrfagleg eksamen helse- og oppvekstfag (eksamensdato 15. juni, Slåtthaug vgs)

KDA2003 - Kunst og visuelle verkemiddel 3 (eksamensdato 15. juni)

SSR1004 - Tverrfagleg eksamen, sal, service og reiseliv (eksamensdato 14. juni klokka 09.00)

SSS2004 - Tverrfagleg eksamen, sal, service og sikkerheit (eksamensdato 14. juni klokka 10.15)