Skriftlege eksamenar

Her finn du førebuingsdel til skriftlege eksamen

Praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar

Førebuingsdel til praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar blir publiserte her.

APO3004 - Tverrfagleg eksamen, apotekteknikk (eksamensdato 11. desember 2020)

FRI2003 - Tverrfagleg eksamen, frisørfag (eksamensdato 16. desember 2020)

FRI2003 - Tverrfagleg eksamen, frisørfag (eksamensdato 17. desember 2020)

HES2004 - Tverrfagleg eksamen helseservicefag (eksamensdato 11. desember 2020)

MOK3004 - Grafisk design (eksamensdato 11. desember 2020)

TAN3004 - Tverrfagleg eksamen, tannhelsesekretær (eksamensdato 11. desember 2020)