Digitalt id-kort for lærlingar og prøvenemndsmedlemmer

Lærlingar og medlemmer i prøvenemdene kan få digitalt id-kort.

Lærlingar og medlemmer i prøvenemdene kan få digitalt id-kort ved å laste ned appen "It's Me ID". Du finn den i Play store og Apple store.

I brukarrettleiinga kan du sjå korleis du opprettar det digitale id-kortet.