Nettbaserte hjelpemiddel til eksamen

Her er oversikt over tillate nettbaserte hjelpemiddel for skriftleg eksamen ved vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune.

Dei ulike nettbaserte hjelpemidla er eksterne, og vi kan ikkje garantere at dei alltid fungerar som dei skal.

Ein del ressursar krev at du har lisens.

Vi tilrår at du så langt det let seg gjere lastar ned ressursar lokalt på maskina di. Ver merksam på at nokre nettsider har eigne adressar for eksamen. I lista nedanfor finn du adressa som skal fungere på eksamen.

Vi tilrår også at du lastar ned ressursar lokalt på maskina di, så langt det lar seg gjere. Merk at nokre nettsider har lenker til lovdata.no, desse må du sjølv endre til eksamen.lovdata.no.

Oversikta blir oppdatert fortløpande ved endringar.

Det er 2 lister:

-Vigo IKS si nasjonale liste
-Vestland fylkeskommune sine ekstra ressursar

Vigo IKS liste:

Fylkeskommunale ressurser bestemt av Vestland fylkeskommune:

 

Oppdatert 16. november 2023