Nettbaserte hjelpemiddel til eksamen

Her er oversikt over tillate nettbaserte hjelpemiddel for skriftleg eksamen ved vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune.

Dei ulike nettbaserte hjelpemidla er eksterne, og vi kan ikkje garantere at dei vil fungere til ei kvar tid.

Vi tilrår også at du lastar ned ressursar lokalt på maskina di, så langt det lar seg gjere. Merk at nokre nettsider har lenker til lovdata.no, desse må du sjølv endre til eksamen.lovdata.no.

Oversikta blir oppdatert fortløpande ved endringar.

Det er 2 lister:

-Vigo IKS sin nasjonale liste
-Vestland fylkeskommune sine ekstra ressurser

Vigo IKS liste:

Fylkeskommunale ressurser bestemt av Vestland fylkeskommune:

 

Ordbøker uavklart:
dictionary.abyssinica.com
amharicpro.com
oromodictionaries.com

Oppdatert 18. mai 2022