Voss tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Miltzowsgate 2, 5700 Voss

Telefon

56 52 36 00
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.vos@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Voss stasjon 1 
Nærmaste togstasjon: Voss stasjon
Avgiftsparkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Zareta Khaydarova

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde