Sveio tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Sveiogata 70, 5550 Sveio

Telefon

53 74 02 75

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.sve@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Sveio sentrum.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Eli Karin Sveen

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde