Sandane tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Grandavegen 12, 6822 Sandane

Telefon

57 86 84 60

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.sane@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Sandane rutebilstasjon, Gotavegen kryss. 
Gratis parkering ved tannklinikken. 

Klinikkleiar

Øystein Sivertsen

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde