Sandane tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Grandavegen 12, 6822 Sandane

Telefon

57 86 84 60
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.sane@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Sandane rutebilstasjon, Gotavegen kryss 
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Kristin Lefdal

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde