Rosendal tannklinikk

Opningstid

Tysdagar: 08.00 - 15.30
Fredagar: 08.00 - 15.30

Adresse

Kyrkjevegen 3, 5470 Rosendal

Telefon

53 48 10 84
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.hus@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Rosendal, Skålabrua
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Anne Sigrid Totland

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde