Rosendal tannklinikk

Opningstid

Tysdagar: 08.00 - 15.30
Fredagar: 08.00 - 15.30

Adresse

Kyrkjevegen 3, 5470 Rosendal

Telefon

53 48 10 84

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.hus@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Rosendal, Skålabrua.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Anne Sigrid Totland

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde